hero

STEAM ugdymo plėtojimas Lietuvoje ir Norvegijos karalystėje

STEAM ugdymo plėtojimas Lietuvoje ir Norvegijos karalystėje

Utenos švietimo centras
2024-05-16
K. Ladygos g. 18C, Utena
Pagal šią programą siekiant plėtoti dalyvių kompetencijas, reikalingas STEAM srities ugdymo stiprinimui, vykdomos dvi stažuotės: viena- dviejų dienų stažuotė Lietuvoje ir antra – trijų dienų stažuotė užsienyje – Norvegijoje. Stažuotė Lietuvoje organizuojama dviejose savivaldybėse, kurios turi sėkmingos STEAM ugdymo tinklaveikos patirties, grįstos bendradarbiavimu tarp STEAM centrų ir švietimo įstaigų, tarp aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo, tarp verslo ir švietimo sektoriaus. Stažuotės metu vyks praktinės veiklos regioniniuose STEAM centruose, susitikimai su savivaldybės gamtos mokslų mokytojų metodiniais būreliais, mokyklų vadovais, verslo, universitetų atstovais. Stažuotė užsienyje organizuojama Norvegijos Karalystėje. Stažuotės metu dalyviai supažindinami su Norvegijos karalystės STEM ugdymo strategija, STEAM ugdymu mokyklose, mokyklų bendradarbiavimu su Niutono centrais, pristatomas bendradarbiavimas su mokslo institucijomis, lankomasi viename iš talentų mokymo mokslo centrų, dalyvaujama patyriminėse veiklose Niutono centre, lankomasi mokyklose dirbančiose įtraukties paradigmoje. Programa yra 40 ak. val., kurią sudaro du savarankiški moduliai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas vitalija.bujanauskiene@gmail.com
Renginio vieta