hero

Kolegialaus grįžtamojo ryšio ir etapinės refleksijos taikymas mokytojų profesiniam tobulėjimui, stebint atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą Klaipėdos rajono mokyklose

Kolegialaus grįžtamojo ryšio ir etapinės refleksijos taikymas mokytojų profesiniam tobulėjimui, stebint atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą Klaipėdos rajono mokyklose

Klaipėdos rajono švietimo centras
2024-04-29
Kvietinių g. 30, Gargždai
Geros mokyklos koncepcijoje mokyklos bendruomenė apibrėžiama kaip besimokanti organizacija. Vienas iš tokios mokyklos bruožų – mokymasis su kitais ir iš kitų, t. y. bendruomenės mokymasis – dirbant su kolegomis, dalijantis patirtimi, atradimais, sumanymais ir kūriniais, stebint kolegų pamokas ir kt. Tobulėjantis mokytojas – tai naujos galimybės tobulinti mokinių mokymąsi, nuolat atsinaujinti, mokytis apie mokymąsi su atnaujintomis ugdymo programomis. Atnaujintose bendrosiose programose laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Tai reiškia, jog mokinio tikslas yra ne tik įgyti žinių, tačiau ir mokėti jas pritaikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių, per pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas. Mokytojas – lyderis, jo laisvas apsisprendimas, kad pamokų stebėjimas – neišvengiamas ugdymo procese kaip būdas dalintis patirtimi, puiki galimybė mokytis bendradarbiaujant. Pastaruoju metu pamokų stebėjimas kaip ugdymo proceso tobulinimas tampa prioritetinis, tačiau mokytojams vis dar nėra patrauklus ir paprastas dalykas. Kartu su bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojais ugdymui bus stebimos pamokos, aptariamas pamokų uždavinio formulavimas, akcentuojama kompetencijų, vertinimo, įsivertimo refleksijos svarba mokiniui. Konsultuojant programos dalyviai bus supažindinami su pamokos aptarimo būdais, pabrėžiama, kaip teigiamos nuostatos padeda ir stebimajam, ir stebėtojui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta