hero

Trimačio parametrinio projektavimo pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje

Trimačio parametrinio projektavimo pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2024-04-29
Lukiškių g. 3, Vilnius
Šiuo metu sparčiai vykstanti skaitmeninė transformacija yra vienas didžiausių pokyčių šiuolaikiniame pasaulyje, į kurį reaguoti ir kurio poreikius atliepti neišvengiamai turi ir švietimo sistema. Platėjanti skaitmeninių kompetencijų spraga visuomenėje išryškina švietimo skaitmenizavimo svarbą: tam, jog būtų užtikrintas įtraukus ir kokybiškas švietimas, kuris ugdytų mokinių skaitmenines kompetencijas reikalingas ateities darbui ir gyvenimui, reikalingas kritiškas, tikslingas ir efektyvus skaitmeninių technologijų naudojimas. Skaitmenizacija gali padėti sukurti atsparias ir ateičiai pasiruošusias, kokybiškesnes, įtraukesnes ir efektyvesnes švietimo sistemas. Švietimo skaitmenizavimas – skaitmeninių technologijų pedagoginis panaudojimas ir integracija į mokymo(si) procesą, keičiant mokymo(si) praktikas, padarant jas labiau personalizuotomis, interaktyviomis ir įtraukiomis, siekiant gerinti ir plėsti švietimą, mokymą ir vertinimą, bei suteikti moksleiviams reikalingas skaitmenines kompetencijas. Užtikrinti efektyvų švietimo skaitmenizavimą gali entuziastingi, temos svarbą suprantantys ir skaitmenines kompetencijas turintys žmonės. Mokyklų vadovai, mokytojai bei IT administratoriai yra pagrindinės žmonių grupės, tiek paveiktos skaitmenizavimo, tiek įgalinančios efektyvų skaitmenizavimą. Mokymo įstaigos suteikiančios besimokantiesiems trimačio (3D) parametrinio projektavimo pagrindus tampa patrauklesnės, modernesnės, žengiančios koja kojon su naujausiomis technologijomis ir sėkmingai ugdo besimokančiųjų inžinerinį mąstymą bei gebėjimus. Šiuos 3D modeliavimo įrankius besimokantiesiems ir mokytojams paprasta naudoti ugdymo procese tiek klasėse, tiek ir mokant nuotoliniu būdu. Siūloma mokymo programa ypač aktuali bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokytojams, nes jie sėkmingai baigę mokymus gali efektyviai pritaikyti žinias savo profesinėje veikloje. Mokymų planas sudarytas remiantis SOLIDWORKS Refresher mokymų vadovėlio turinio pagrindu. Mokymų metu suteikiamos teorinės žinios, taip pat daug dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimas, sprendžiami pavyzdžiai. Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su trimačio parametrinio projektavimo pradmenimis, gautas bazines žinias įtvirtindami atliekant praktines užduotis e-mokymosi „MySolidWorks“ aplinkoje. Mokymų dalyviai išmoks kurti 2D eskizus, remiantis minėtais eskizais 3D modelius, taip pat šiuos modelius koreguoti, pasinaudojant SOLIDWORKS programinės įrangos galimybėmis. Mokymų dalyviai gaus išsamią mokomąją medžiagą, taip pat pasibaigus mokymams jiems bus toliau teikiamos profesionalios konsultacijos, kaip sėkmingai taikyti gautas žinias mokymo procese ar iškilus papildomiems klausimams, toliau savarankiškai tobulinant turimas kompetencijas. Trimačio modeliavimo priemonės įgalina spręsti matematikos/geometrijos, fizikos, dizaino ir kt. uždavinius. Mokiniai susipažinę su trimačio modeliavimo priemonėmis įgytus įgūdžius sėkmingai pritaiko studijuodami kolegijose ir universitetuose, o vėliau ir profesinėje veikloje, nes trimatis parametrinis projektavimas yra naudojamas daugelyje šiuolaikinės inžinerijos sričių. Bendra mokymų trukmė – 40 ak. val. Siekiant užtikrinti visų mokymų dalyvių poreikius ir suteikti kuo platesnes mokymosi galimybes, pasirinktinai mokymai bus vykdomi dvejomis formomis: mokymai auditorijoje (Vilniuje arba Kaune) ar nuotoliniai mokymai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas julijana.choruza@kpmpc.lt
Renginio vieta