hero

Įtraukusis ugdymas naudojant netradicines fizinio aktyvumo ir dailės sąsajas

Įtraukusis ugdymas naudojant netradicines fizinio aktyvumo ir dailės sąsajas

Varėnos švietimo centras
2024-05-24
J. Basanavičiaus g. 9, 65183, Varėna
ANOTACIJA Įtraukusis ugdymas naudojant netradicines fizinio aktyvumo ir dailės sąsajas yra pedagoginis metodas, kuris siekia integruoti fizinį aktyvumą su kūrybine dailės veikla, siekiant maksimaliai įtraukti ir motyvuoti mokinius. Šis metodas skatina kūrybingumą, fizinį pajėgumą ir išraiškingumą, kartu ugdydamas ir fizinį, ir kūrybinį potencialą. Šio metodo esmė yra kurti pamokas ar veiklas, kuriose mokiniai gali išreikšti save ne tik fiziškai, bet ir kūrybiškai, naudodami įvairias menines ir dailės technikas. Tai yra judėjimo ir meno užduotys, kurios skatina mokinių kūrybiškumą ir suteikia jiems galimybę įgyvendinti savo idėjas per judesį ir išraišką. Naudojant šį metodą, įtraukusis ugdymas ne tik skatina fizinę sveikatą ir aktyvumą, bet ir ugdo kūrybiškumą, bendradarbiavimą, problemų sprendimo gebėjimus ir savivertę. Tai leidžia mokiniams integruoti įvairias sritis ir pajusti, kad jie yra aktyvūs ir reikšmingi savo ugdymosi procese. Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, kūno kultūros, dailės mokytojams, visuomenės atstovams, dirbantiesiems su ypatingais vaikais, ieškantiems ir atrandantiems naujus fizinio aktyvumo būdus, netradicines aktyvias veiklas SUP vaikams, pripažįstant kiekvieno unikalumą fizinėje veikloje. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi. TIKSLAS Skatinti fizinį aktyvumą ir kūrybiškumą per integraciją tarp netradicinių fizinio ugdymo ir dailės veiklų. UŽDAVINIAI Programos dalyvius supažindinti su aktyviais fizinio judėjimo būdais, dailės raiška. Aktyviai dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. Atlikti savarankiškus darbus. TURINYS Fizinio aktyvumo, fizinio pajėgumo meninės raiškos ir sveikatos sąsaja. Individualus fizinio aktyvumo planas. Įtraukiojo ugdymo galimybės fizinio aktyvumo veiklose. Ryto mankštos kompleksai, sveikatą stiprinančio mankštinimosi planai. Netradiciniai judėjimo būdai, veiklos, žaidimai. Meninė raiška „Kurk, išreišk ir komponuok“ įtraukiojo ugdymo veiklose. Gamtos formų rinkimas ir improvizacijos. Meninės ir fizinio aktyvumo veiklų refleksija.
Papildoma informacija
Savivaldybė Varėnos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimo.centras@varena.lt
Renginio vieta