hero

Mokytojų kompetencijų plėtotė ir grįžtamasis ryšys – kiekvieno mokinio sėkmė

Mokytojų kompetencijų plėtotė ir grįžtamasis ryšys – kiekvieno mokinio sėkmė

Panevėžio švietimo centras
2023-06-01
Topolių al., Panevėžys
Plėtoti mokytojų kompetencijas ir skatinti grįžtamąjį ryšį siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. Sudaryti sąlygas mokytojams reflektuoti savo kompetencijas ir asmeninį indėlį puoselėjant mokyklos bendruomenės vertybes. 2. Motyvuoti mokytojus plėtoti savo asmenybės potencialą, siekiant tobulėti, kartu su kolegomis kuriant mokyklą, kurioje kiekvienas mokinys patirtų sėkmę. 3. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokytojui įgyti naujų žinių apie išmokimo stebėjimą ir rezultatų panaudojimą mokinių pasiekimams gerinti. 4. Padėti mokytojams tobulinti savo praktinę veiklą. 5. Skatinti nuostatas, orientuotas į ugdymo proceso tobulinimą, praktinės patirties reflektavimą. 6. Gilinti mokytojų savęs pažinimą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rima.sarkaniene@gmail.com
Renginio vieta