hero

Dailės terapijos mokymai

Dailės terapijos mokymai

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
2024-06-13
T. Daugirdo g. 7, Raseiniai
Programos taikymo metu ypatingas dėmesys skiriamas asmens savęs analizės gebėjimų ugdymui, kaip svarbiausiam veiksniui, darančiam įtaką jo produktyvumui, laimėjimams, adekvačiam pasitikėjimui savimi; naujų gebėjimų, kūrybiškos informacijos, užmezgant ir palaikant pozityvius santykius su kitais žmonėmis, paieškoms ir atradimui. Taikant dailės terapiją kyla nemažai iššūkių, siekiant sukurti produktyvų, empatišką santykį. Programos taikytojai turi gebėti ne tik profesionaliai atlikti kūrybinių darbų analizę, bet taip pat sugebėti kiekvieno užsiėmimo metu optimaliai paskirstyti laiko resursus, užduoti taiklius klausimus, efektyviai valdyti nuolat dinamišką, nenuspėjamą terapinį procesą, gebėti įveikti psichologinius dalyvių pasipriešinimus, atpažinti ir įvardinti jų gynybinius mechanizmus, bei atrinkti konkrečiai grupei tinkamus asmenis ir metodus. Nuo šių visų veiksnių labai priklauso programos taikymo efektyvumas, todėl labai svarbu atnaujinti ir plėsti savo žinias bei nuoseklių tęstinių mokymų eigoje taikyti įgytas žinias praktiškai. Dailės terapijos metodai gali būti labai efektyvus, plačiai taikomas ir įvairiausioms klientų grupėms priimtinas įrankis, naudojamas pagalbos mokiniams specialistų
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Raseinių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas saule.sitaviciene@rspt.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060174142
Renginio vieta