hero

Vadovavimo ugdymui kompetencijų stiprinimas: teorija ir praktika

Vadovavimo ugdymui kompetencijų stiprinimas: teorija ir praktika

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-06-17
Mokyklos g., Klaipėda
Mokyklų pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“ lyderystė išskirta kaip viena iš prioritetinių veiklos tobulinimo krypčių. Nacionaliniai dokumentai (Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcija ir kiti) mini lyderystės svarbą kokybiškai mokyklos veiklai. Teigiama, jog aukšta lyderystės raiška ugdymo įstaigose gali turėti teigiamą įtaką mokinių motyvacijos stiprėjimui bei pasiekimų augimui. Nemaža dalis ugdymo įstaigose dirbančių pedagoginių ir administracijos darbuotojų susiduria su iššūkiais taikant pasidalytosios lyderystės, transformacinės lyderystės, transakcinės lyderystės metodus kasdieniame darbe. Atliepiant švietimo bendruomenės poreikį bei programos „Tūkstantmečio mokykla“ keliamus tikslus suformuota programa „Vadovavimo ugdymui kompetencijų stiprinimas: teorija ir praktika“ visapusiškai prisidedanti prie lyderystės raiškos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta