hero

Pedagogų kultūrinio identiteto, pilietiškumo ir tarpkultūrinės kompetencijos plėtotė susipažįstant su Latvijos istoriniu ir kultūros paveldu

Pedagogų kultūrinio identiteto, pilietiškumo ir tarpkultūrinės kompetencijos plėtotė susipažįstant su Latvijos istoriniu ir kultūros paveldu

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-06-12
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programa „Pedagogų kultūrinio identiteto, pilietiškumo ir tarpkultūrinės kompetencijos plėtotė susipažįstant su Latvijos istoriniu ir kultūros paveldu“ sukurta siekiant tobulinti pedagogų emocinės-motyvacinės srities kompetencijas. Programos uždaviniai: pagilinti dalyvių žinias apie Latvijos istoriją ir kultūros paveldo objektus ir suteikti galimybę tiesiogiai dalyvauti edukacinėse veiklose; sustiprinti dalyvių kultūrinio identiteto, pilietiškumo ir tarpkultūrinę kompetenciją; suteikti dalyviams žinių apie Latvijos art nouveau architektūros objektus, įtrauktus į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Edukacinėse išvykose bus nagrinėjama istorinės, kultūrinės ir neformaliojo ugdymo aplinkos įtaka ir nauda ugdymo(si) procesui ir siekiama stiprinti pedagogų gebėjimą geriau perteikti žinias ir ugdyti mokinių pasaulio pažinimą, aktyvų pilietiškumą, kritinį mąstymą, padėti jiems suprasti istorinius, kultūrinius ir socialinius reiškinius. Programos dalyviai turės galimybę susipažinti su Rygos ir kitų Latvijos miestų istorinio ir kultūros paveldo objektais, art nouveau architektūros stiliaus objektais, įtrauktais į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, taip pat susipažinti su Latvijos nacionalinės bibliotekos ištekliais ir vykdomomis edukacinėmis veiklomis, apsilankyti didžiausiuose Rygos muziejuose. Dalyviai sužinos apie šiose neformaliojo ugdymo įstaigose taikomą erdvių pritaikymo ugdymui praktiką, ugdymo veiklos organizavimo ypatybes, aktualias temas, naudojamas metodikas, technologijas ir sklaidos priemones, taikomus prieinamumo užtikrinimo būdus. Programos rezultatas – aukštesnė programos dalyvių kultūrinio identiteto, pilietiškumo ir tarpkultūrinė kompetencija, taigi ir jų platesnis akiratis bei geresni gebėjimai kurti šiuolaikišką ir kokybišką ugdymo(si) aplinką, motyvuoti mokinius siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams. Programos trukmė – 40 valandų (28 val. kontaktinio ir 12 val. savarankiško mokymosi). Programą sudaro 2 moduliai: 1. „Pažintis su Latvijos istoriniu ir kultūros paveldu bei Rygos miestu“ (20 val.: 14 val. kontaktinio ir 6 val. savarankiško mokymosi). 2. „Pažintis su Rygos ir Jūrmalos art nouveau architektūra“ (20 val.: 14 val. kontaktinio ir 6 val. savarankiško mokymosi).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas daiva.jeremiciene@kaunosic.lt
Renginio vieta