hero

Pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas, naudojant IKT, mokinių, turinčių SUP, ugdymo procese

Pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas, naudojant IKT, mokinių, turinčių SUP, ugdymo procese

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2024-06-12
Margirio g. 29, Plungė
Šia mokymo programa bus siekiama tobulinti Plungės specialiojo ugdymo centro pedagogų skaitmenines kompetencijas ir ugdyti įgūdžius, kurie leistų įvairinti ugdymo procesą. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymas kelia iššūkių pedagogams – kaip efektyviai ir kokybiškai mokiniams perteikti ugdymo turinį, kad šis atlieptų skirtingus mokinių poreikius ir leistų siekti individualios pažangos. Ugdant mokinius, turinčius SUP, ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į šių mokinių mokymosi stilių – vizualinis, audialinis, kinestetinis... Šiame šiuolaikiniame ir dinamiškame pasaulyje – mokymo ir mokymosi būdai greitai keičiasi ir švietimo sistema turi prisitaikyti prie modernių inovacijų. Būtent skaitmeninės technologijos ir jų dermė užtikrina geriausias patirtis mokytojui ir mokiniui bei leidžia pasiekti geresnių mokymo(si) rezultatų. Šioje programoje pedagogai bus supažindinami kaip tradicinius mokymo (si) metodus integruoti kartu su netradiciniais – skaitmeniniais, susipažins su galimybėmis taikyti inovatyvius sprendimus ugdymo procese - skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, pritaikant jį prie individualių kiekvieno besimokančiojo poreikių, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui. Baigę mokymosi programą dalyviai įgis profesinėms ir dalykinėms kompetencijoms būtinų žinių apie šiuolaikinio mokymosi tikslus. Taip pat ugdys bendrakultūrinę kompetenciją, vertybines, etines, patriotines, pilietines nuostatas, asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, naujų informacinių ir komunikacinių technologijų mokymo ir mokymosi procesuose valdymo, ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laimagalvanauskiene@plungespspc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 844829076
Renginio vieta