hero

Sensorinių priemonių panaudojimas ir taikymas individualių mokinių poreikių tenkinimui

Sensorinių priemonių panaudojimas ir taikymas individualių mokinių poreikių tenkinimui

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
2024-06-06
Seinų g. 1, Lazdijai
Klasė yra ugdymo vieta, kurioje mokytojai ir mokiniai dalyvauja mokymo ir mokymosi procesuose. Mokytojai ir mokiniai sąveikauja akademiškai, siekdami akademinių tikslų. Taigi klasėje svarbu kad būtų disponuojama papildomomis ugdymo priemonėmis, kurios gali padėti mokytojams ir mokiniams veiksmingai mokyti ir mokytis. Kai kuriems mokyklose besimokantiems vaikams (tiek turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tiek įprastos raidos vaikams) gali būti sunku įsisavinti mokomąją medžiagą, suvokti informaciją bei išlikti darbingiems pamokų metu. Kuomet vaikai patiria nesėkmių mokantis, jų mokymosi motyvacija yra linkusi mažėti. Tai yra vienas iš svarbių veiksnių, kodėl vaikai gali nepasiekti asmeninės ugdymosi pažangos. Siekiant rasti veiksmingus sprendimus įvairioms mokymo ir mokymosi proceso problemoms įveikti, svarbu, kad mokyklose dirbantys pedagogai naudotų įvairius mokymo metodus bei technikas, siekiant atsižvelgti į mokinių individualius skirtumus bei maksimaliai išnaudoti jų gebėjimus mokymosi procese. Skirtingi mokinių sensoriniai poreikiai bei ypatumai gali turėti įvairių pasekmių mokymosi procesui ir bendrai vaiko gerovei. Svarbu suprasti šiuos skirtumus ir atsižvelgti į juos, kuriant mokymosi aplinką. Šia programa siekiama išsamiai supažindinti mokytojus su įvairiais mokinių sensoriniais poreikiais ir jų reikšme mokymosi procesui, taip pat pateikti praktines sensorinių priemonių panaudojimo galimybių rekomendacijas, kurios padėtų skirtingų poreikių turintiems mokiniams įveikti mokymosi barjerus, išlaikyti motyvaciją mokytis ir siekti asmeninės ugdymosi pažangos. Programa taip pat siekiama atkreipia dėmesį į būtinybę kurti pritaikytą ir įtraukiančią mokymosi aplinką, kurioje kiekvienas vaikas gali realizuoti savo potencialą, nepriklausomai nuo jo ugdymosi ypatumų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Lazdijų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@svietimocentras.lt
Renginio vieta