hero

Dailės mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo programa aktualizuojant lyderystės įgūdžių integraciją

Dailės mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo programa aktualizuojant lyderystės įgūdžių integraciją

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-06-06
Vytėnų g., Pilies I k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.
Šia programa norime atkreipti dėmesį į tobulinamą mokyklos veiklos sritį - „Lyderystė ir komandinis darbas“ ir šios srities veiklas, įvardijamas rodikliais „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“, „Kompetencijos“, „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“, „Bendradarbiavimas ir gerosios patirties pasidalijimas“. Mokyklos veikla orientuota į ateities iššūkius, ugdymo kokybės gerinimą, įtraukiojo ugdymo kultūros diegimą, lyderystės koncepciją, mokytojams nuolat reikia atrasti naujų būdų, kaip atskleisti įvairių gabumų turinčius mokinius, kolegialus bendradarbiavimas, ugdymo praktikos ir pamokos vadybos tobulinimo sprendimų paieškos ir kt. Programoje „Dailės mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo programa, aktualizuojant lyderystės įgūdžių integraciją“ pagrindinis dėmesys skiriamas mokytojo profesinėms kompetencijoms – ne tik dalyko žinios, bet ir gebėjimas tas žinias perteikti/pritaikyti, nuolatinis keitimasis, augimas, tobulėjimas, darbo stiliaus, mokymosi metodų įvairinimas. Tikėtina, kad dailės mokytojas būdamas menininkas, žinodamas ir suvokdamas dailės kaitą kūrybingai mokys ir jaunąją katrą. O tam labai svarbu matyti ir aktyviai dalyvauti, meno ir kultūros procesuose, pačiam praktikuotis įvairiuose kūrybinės ir pažinimo veiklos srityse, dalintis patirtimi su kolegomis. Šiuolaikinės informacijos ir komunikacijos technologijos suteikia daug galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą. IKT naudojimas mokyklose kelia iššūkius mokymui ir mokymuisi bei suteikia įdomias, naujas galimybes mokytojams, mokiniams bei jų tėvams. Moksleivių kompiuterinio raštingumo lygio augimas reikalauja atitinkamo mokyklų kompiuterizavimo bei mokytojų skaitmeninių kompetencijų lygio augimo, jų gebėjimo prasmingiau naudoti IKT pamokų metu. Mokytojams bus sudaryta galimybė atnaujinti ir tobulinti savo IKT žinias, padėsiančias efektyviau planuoti kasdienį laiką, kurti bei kaupti metodinę medžiagą, skatinančią moksleivių mokymąsi. Programa skirta plėtoti pedagogų IKT naudojimo kompetenciją. Edukacinių užsiėmimo metu mokytojai įsijaus į smalsaus meno tyrinėjimą ir kūrybinių veiklų procesą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Jurbarko r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta