hero

Šiuolaikinės pamokos metodikos, orientuotos į atnaujintą ugdymo turinį

Šiuolaikinės pamokos metodikos, orientuotos į atnaujintą ugdymo turinį

Klaipėdos rajono švietimo centras
2024-06-19
Kvietinių g. 30, Gargždai
Siekiant patobulinti anglų kalbos mokymo metodiką ir atrasti bendraminčių, kurie domisi metodikos naujovėmis, dalyvauta Erasmus+ projekto „Aš keičiuosi, tu keitiesi – mes visi keičiamės“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Šių kursų metu praktiškai išbandyti įvairūs mokymo(si) metodai ir strategijos. Kursų metu įgytos žinios pritaikytos mokant vaikus anglų kalbos. Bendradarbiavimas, bendravimas, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas – keturi labai svarbūs XXI amžiaus įgūdžiai. Patyriminis mokymasis – tai būdas už mokyklos ribų pažinti, tyrinėti, kurti ir, remiantis savo potyriais apie supantį pasaulį, kaupti patirtį. Įtraukianti veikla, spontaniškumas, improvizacija ir kūryba kuria gerą emociją. Šiandien užduotimis paremtas mokymas(is) už mokyklos ribų įprasmina savivaldų ugdymą(si). Tai metodikos, kurios pritaikytos mokymo(si) procese. Mokiniai gyvena informacinėje visuomenėje, kur ypač svarbios tokios asmeninės savybės kaip komunikabilumas, mokėjimas suprasti ir valdyti milžinišką informacijos srautą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta