hero

Inovatyvios ir patrauklios ugdymui aplinkos kūrimas

Inovatyvios ir patrauklios ugdymui aplinkos kūrimas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-06-11
Smiltelės g., Klaipėda
Švietimas yra pagrindinė žmogaus teisė, kuri turėtų būti garantuota visiems vaikams ir paaugliams, nepaisant jų socialinės padėties, lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, religijos, negalios ir kitų savybių. Asmenys, turintys fizinių, jutiminių, psichosocialinių/psichinių ir raidos sutrikimų, dažnai yra vieni labiausiai išstumtų iš švietimo sistemos dalyvių. Įtraukusis ugdymas pripažįsta, kad visi asmenys gali mokytis ir kad kiekvienas turi unikalių savybių, pomėgių, gebėjimų ir mokymosi poreikių. Todėl įtraukusis ugdymas reiškia užtikrinti, kad būtų pašalintos dalyvavimo ir mokymosi kliūtys. Viena iš sąlygų realizuoti praktikoje įtraukties idėjas yra tinkamai pritaikyta ugdymosi aplinka. Šiame seminare bus pristatytos inovatyvios ir patrauklios ugdymuisi aplinkos kūrimas naudojantis universalaus dizaino principais, kuriais remiantis sėkmingai tobulinamos Klaipėdos Litorinos mokyklos aplinkos. Mokyklos komandą siekia pasidalinti konkrečiais universalaus dizaino taikymo principais su kitomis ugdymo institucijų komandomis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta