hero

Įtraukaus ugdymo galimybės fizinio ugdymo pamokose

Įtraukaus ugdymo galimybės fizinio ugdymo pamokose

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-06-03
Vytauto pr. 44, Kaunas
UNESCO ir EBPO organizacijų dokumentuose akcentuojami du švietimo prioritetai: švietimo prieinamumas (socialinis teisingumas) ir ugdymo kokybė (procesas ir rezultatai). Lietuvoje socialinio teisingumo (prieinamumo ir nešališkumo) klausimas iš dalies išspręstas, tačiau tebelieka aktualios įtraukties ir ugdymo kokybės bendrojo ugdymo mokyklose problemos. Mokyklose mokosi skirtingo fizinio išsivystymo, turintys ir neturintys specialiųjų fizinio ugdymosi poreikių vaikai, paaugliai ir jaunuoliai. Visi mokiniai turi vienodas teises į kokybišką, jų individualius fizinius poreikius ir gebėjimus atitinkantį fizinį ugdymą. Atnaujintos programos apibrėžia, kad fizinio ugdymo dalyko tikslas – plėtoti savęs pažinimą, pasitikėjimą savo galiomis, suformuoti ir įtvirtinti judėjimo ir fizinio aktyvumo įgūdžius, suteikti tvariai saviugdai būtinas žinias ir supratimą, visam gyvenimui įtvirtinant sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatas bei kompetencijas. Planuojant fizinio ugdymo pamokas yra svarbu numatyti, kad ribotų gebėjimų mokiniai galėtų pasirinkti atitinkantį jų gebėjimus užduoties atlikimo būdą arba atitinkantį jų gebėjimus vaidmenį mokinių grupės veikloje ir galėtų dalyvauti ugdymo procese kartu su visais. Todėl šios programos tikslas yra pateikti teorinių ir praktinių žinių fizinio ugdymo mokytojams įtraukiojo ugdymo tema siekiant didesnio pedagogų savaveiksmiškumo, stiprinti mokytojų kompetencijas darbui su mokinių įvairove. Turėdami pakankamai žinių mokytojai gebės pilnavertiškai įgyvendinti tikslus atsižvelgiant į mokinių poreikius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
Renginio vieta