hero

Kultūrinių kompetencijų plėtojimas ir jų pritaikymo galimybės netradicinėse mokymosi aplinkose

Kultūrinių kompetencijų plėtojimas ir jų pritaikymo galimybės netradicinėse mokymosi aplinkose

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-06-10
Vytauto pr. 44, Kaunas
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojams, siekiantiems gilinti kultūrinio identiteto suvokimą, stiprinti pilietiškumo ugdymo įgūdžius ir plėtoti tarpkultūrinę kompetenciją. Šiuo metu, visame pasaulyje, kultūrinis įvairovės supratimas ir pilietiškumo ugdymas tampa vis svarbesni siekiant suformuoti informuotą, atsakingą ir aktyvią visuomenę. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, šie aspektai yra akcentuojami kaip prioritetiniai švietimo srityje. 2023–2025 metais pilietiškumo ugdymas – vienas iš mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų, nustatytas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Tai reiškia, kad mokytojai turi būti paruošti efektyviai ugdyti mokinių pilietiškumą, kuris apima gebėjimą suprasti ir vertinti skirtingas kultūras bei dalyvauti demokratinėje visuomenėje. Programa skiria ypatingą dėmesį inovatyviems ugdymo metodams, kurie leidžia mokytis ne tik formalioje mokyklos aplinkoje, bet netradicinėse aplinkose. Tai svarbu siekiant sukurti įvairiapusiškesnę ir įtraukiančią mokymosi aplinką, kuri skatintų aktyvų mokinių dalyvavimą bei tarpkultūrinį supratimą. Tai apima ne tik gebėjimą adaptuoti mokymo turinį, bet ir skatinti dialogą bei bendradarbiavimą tarp mokytojų ir mokinių, taip skatinant pilietinę atsakomybę ir socialinį teisingumą. Svarbu pabrėžti, kad šie įgūdžiai yra būtini ne tik švietimo kontekste, bet ir siekiant sukurti darnią, įtraukiančią bei įvairiapusišką visuomenę. Šią 40 valandų programą sudaro 5 moduliai: 1. „Kultūrinio identiteto plėtojimas netradicinėse edukacinėse aplinkose“; 2. „Netradicinių mokymo(si) aplinkų pritaikymas kultūrinių kompetencijų plėtojimui“ 3. „Pilietiškumo ugdymas netradicinėse mokymosi aplinkose“ 4. „Kultūrinio sąmoningumo ugdymas netradicinėse mokymo(si) aplinkose“ 5. „Tarpkultūrinio bendravimo ir supratimo ugdymas pasitelkiant netradicinę mokymosi aplinką“ Programos rezultatas – patobulinta pedagogų kultūrinio indetiteto, pilietiškumo, tarpkultūrinė kompetencija.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas projektai@kaunosic.lt
Renginio vieta