hero

Priemonės

„Classtime“

Išplėsti Suskleisti

Individualios mokinių pažangos stebėjimo skaitmeninė mokymo priemonė, skirta klasėje arba nuotoliniu būdu organizuoti mokinių pasiekimų patikrinimą, vesti užsiėmimus, viktorinas. Didinama mokytojo ir besimokančiojo sąveika, didinamas mokymosi pažangos skaidrumas, palengvinamas ir pagreitinamas mokytojo darbas.

Vieni iš  „Classtime“ autorių yra talentingi programuotojai iš Ukrainos. Prasidėjus karui bendrovė „Classtime“ visiems mokytojams iš Ukrainos sustabdė mokėjimus už platformos naudojimą.

Kviečiame Lietuvos švietimo bendruomenę įsigyti „Classtime“ licencijų ir taip prisijungti prie bendrovės  „Classtime“ iniciatyvos leisti Ukrainos mokytojams ir mokiniams nemokamai naudoti platforma ugdyme.

VšĮ „Švietimo tinklas“ atliko platformos „Classtime“ lokalizavimo darbus. Dabar veikia lietuviška „Classtime“ versija.

Mokymo(si) turinio dalijimosi platformoje „Inovatyvi Mokykla“ http://www.inovatyvimokykla.lt/ įvairių dalykų mokytojai gali laisvai naudotis kitų mokytojų paruoštais interaktyviais mokymo ištekliais, mokytojų sukurtus darbus, naudojant skaitmeninę priemonę „Classtime“ nuolat pildome ir atnaujiname.

 Daugiau informacijos rasite čia: https://tinklas.lt/classtime/.

Papildoma informacija

Autorius:
Classtime
SMP tipas:
Virtuali mokymo aplinka
Ugdymo programos pavadinimas:
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Etika
Katalikų tikyba
Ortodoksų (stačiatikių) tikyba
Evangelikų liuteronų tikyba
Evangelikų reformatų tikyba
Karaimų tikyba
Judėjų tikyba
Musulmonų sunitų tikyba
Lietuvių kalba ir literatūra
Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Užsienio kalba (pirmoji)
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Teisė
Filosofija
Psichologija
Matematika
Informatika
Biologija
Chemija
Fizika
Gamtos mokslai
Technologijos
Muzika
Dailė
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Visuomeninis ugdymas
Klasė (klasės):
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Klasių koncentrai:
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Taip
Atitinka nustatytus SMP reikalavimus:
Taip
Mokamas:
Iš dalies
Teikėjas:
Viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“
Kalba:
lietuvių
anglų
vokiečių
prancūzų
ukrainiečių
rusų
Teikėjo deklaracija dėl atitikimo SMP reikalavimams:
Sukūrimo metai:
2016

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.