hero

Priemonės

eduka KLASĖ

Išplėsti Suskleisti

„EDUKA klasės“ skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje galima naudotis daugiau nei 400 skaitmeninių vadovėlių ir jų komplektų, užduočių biblioteka, kurią sudaro daugiau nei 25000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir bandomųjų testų; diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si); kurti savo užduotis ir testus pagal skirtingą sudėtingumo lygį; vienoje vietoje ruoštis pamokoms, kaupti joms skirtą mokomąją ir metodinę medžiagą; vienoje sistemoje gauti ir analizuoti mokinių rezultatus.

Papildoma informacija

Autorius:
UAB „Šviesa“
SMP tipas:
Virtuali mokymo aplinka
Ugdymo programos pavadinimas:
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Etika
Lietuvių kalba ir literatūra
Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Užsienio kalba (pirmoji)
Istorija
Geografija
Matematika
Informatika
Biologija
Chemija
Fizika
Gamtos mokslai
Muzika
Dailė
Kompetencijos pavadinimas:
Mokėjimo mokytis kompetencija
Komunikavimo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Socialinė pilietinė kompetencija
Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija
Asmeninė kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Pilietiškumo kompetencija
Kūrybiškumo kompetencija
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
Skaitmeninė kompetencija
Klasė (klasės):
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Klasių koncentrai:
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Taip
Atitinka nustatytus SMP reikalavimus:
Ne
Mokamas:
Taip
Teikėjas:
UAB „Šviesa“
Kalba:
lietuvių
Sukūrimo metai:
2010

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.