hero

Priemonės

Technologijos 5–10 klasėms

Išplėsti Suskleisti

Skaitmeninės mokymosi priemonės technologijoms paskirtis – padėti mokiniams siekti programoje numatytų mokymo ir mokymosi tikslų, skatinti mokymosi motyvaciją, aktyvią ir įvairią bei savarankišką mokinio mokymosi veiklą pateikiant įvairias veiklas, skirtas integruotai taikomojo ir kūrybinio pobūdžio mokomajai veiklai: projektavimui, tyrimui, probleminiam mokymui, kūrybinių užduočių sprendimui.

SMP sudaro demonstraciniai ir animaciniai mokymosi objektai, skirti susipažinti su procesais, kuriuos sudėtinga paaiškinti, demonstruoti realioje aplinkoje, modeliavimo, eksperimentavimo, imitavimo mokymosi objektai, skirti mokėjimo mokytis, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijoms ugdyti, sudarant mokiniams galimybę sukurti įvairias situacijas (simuliacijas), mokomosios užduotys, klausimynai, testavimo, praktikumo mokymosi objektai, skirti savarankiškam mokymuisi bei vertinimui ir įsivertinimui.

Papildoma informacija

Autorius:
Nacionalinė švietimo agentūra
SMP tipas:
Virtuali mokymo aplinka
Ugdymo programos pavadinimas:
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Technologijos
Mokymo(si) turinio sritys:
Mityba
Tekstilė
Konstrukcinės medžiagos
Elektronika
Technologijos ir dizainas
Kompetencijos pavadinimas:
Pažinimo kompetencija
Kūrybiškumo kompetencija
Klasė (klasės):
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
Klasių koncentrai:
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Atitinka nustatytus SMP reikalavimus:
Taip
Mokamas:
Ne
Teikėjas:
Nacionalinė švietimo agentūra
Kalba:
lietuvių

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.