hero

Aktuali informacija mokytojams dėl karo situacijos Ukrainoje

Aktuali informacija mokytojams dėl karo situacijos Ukrainoje

2022-03-15
Nacionalinė švietimo agentūra

Atsižvelgiant į šiandienos aktualijas Ukrainoje, Švietimo portale pateikiama informacija apie išteklius, kuriais mokytojai gali pasinaudoti organizuodami ugdymo procesą iš Ukrainos atvykstantiems mokiniams ar aptardami situaciją su klase, rengdami veiklas nacionalinio saugumo tema. Šaltiniai atnaujinami ir papildomi.

Освітній портал надає інформацію про ресурси, якими вчителі можуть скористатися під час організації навчального процесу для учнів з України або при обговоренні ситуації з класом. Джерела оновлюються та доповнюються.  

<p><span>Projekto...

Projekto „Langas į Lietuvą“ 15 teminių vaizdo pamokų, skirtų mokyti lietuvių kalbos ukrainiečių vaikus.

<p><span>Švietimo...

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetu, 8–12 klasių moksleiviams parengė nuotolines Ukrainos istorijos pamokas

<p><span><a...

Europos Wergelando centro (Norvegija, Oslas) parengta vaizdo medžiaga (anglų kalba ir ukrainiečių kalba), kuri gali būti naudojama kaip mokymo priemonė ugdyti demokratinį pilietiškumą, žmogaus teisių ir tarpkultūrinį supratimą. 

(ukrainiečių ir anglų kalba)

<p><span><a...

Khan Academy svetainės ukrainietiška Lite versija ir „YouTube“ kanalas su papildomais edukaciniais įrašais (ukrain. Український сайт Khan Academy (Академія Хана) (полегшена версія) і YouTube-канал з додатковими освітніми публікаціями).

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Nemokamo...

Nemokamos nuotolinės pamokos Ukrainos moksleiviams / Безкоштовні позашкільні онлайн-уроки для всіх українських учнів.

(ukrainiečių ir anglų kalba)

<p><span>„<a...

Visos Ukrainos mokykla internete“ – tai platforma, skirta nuotoliniam ir mišriam 5–11 klasių mokinių mokymuisi ir metodinei pagalbai mokytojams. Puslapyje pateikiamos 18 dalykų vaizdo pamokos, testai ir medžiaga savarankiškam darbui. Mokytojams parengtos mišraus ir nuotolinio mokymo rekomendacijos. Visas edukacinis turinys atitinka galiojančias valstybines ugdymo programas.

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Švietimo...

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia atvirų pamokų ciklą. Jis skirtas geriau susipažinti su Ukrainos istorija, Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, dabartine šalies situacija bei iš to kylančiais iššūkiais, taip pat atsakyti į mokiniams ir mokytojams rūpimus klausimus. Visų pamokų vaizdo įrašai skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „Youtube“ paskyroje. Atsparumo dezinformacijai pamokoje pristatytas interaktyvus žaidimas „Blogos naujienos“ (angl. „Bad News“). Šios medijų raštingumo priemonės tikslas – didinti atsparumą dezinformacijai ir propagandai, ugdyti raštingą ir kritiškai mąstančią pilietinę visuomenę. Tikslinė amžiaus grupė – nuo 15 metų.

(lietuvių kalba)

<p>Projekto...

Projekto „Langas į Lietuvą“ parengtas metodinis leidinys mokytojams, skirtas mokyti lietuvių kalbos ukrainiečių vaikus.

<p>Europos...

Europos Komisijos leidinys „Migrantai Europos mokyklose – kalbų mokymasis ir gebėjimų palaikymas“.

(anglų kalba)

<p><span><a...

Eilėraščių tekstai su įgarsinimu ukrainiečių kalba.

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Europos...

Europos Sąjungos leidinių biuro parengta piktogramų knygelė lietuvių ir ukrainiečių kalbomis vaikams ir mokytojams.

(ukrainiečių ir lietuvių kalba)

<p><span>Baltijos...

Baltijos šalių vaikų rašytojų ir iliustruotojų sukurti Knygiukai ukrainiečių kalba. Knygeles galima nemokamai atsisiųsti ir atsispausdinti (ukrain. Книжечки-крихітки, що їх створили литовські, латвійські та естонські митці).

(ukrainiečių kalba)

<p><a...

Nemokamos elektroninės ukrainietiškos knygos (.pdf) 3+, 6+ ir 9+ metų vaikams (ukrain. Безкоштовні електронні українські книги (.pdf) для дітей 3+, 6+ та 9+).

(ukrainiečių kalba)

<p><a...

30 nemokamų elektroninių knygų įvairaus amžiaus vaikams (ukrain. 30 електронних книг для дітей різного віку безкоштовно (польська ініціатива).

(ukrainiečių kalba)

<p><a...

70 nemokamų ukrainietiškų knygelių vaikams (ukrain. 70 безкоштовних українських книжок для дітей (польська ініціатива).

(ukrainiečių kalba)

<p><a...

Pasakos prieš miegą patiems mažiausiems (ukrain. Історії-засинайки для найменших дітей).

(ukrainiečių kalba)

<p>Literatūros ir...

Literatūros ir šaltinių sąrašas lietuvių kalbos mokymui(si) pagal kalbos lygius (A1-B2).

(lietuvių kalba)

<p><span>Taikos...

Taikos korpuso ukrainiečių kalbos pamokų medžiaga (el. knyga, garso įrašai ir tarimo lavinimo įrankis).

(anglų ir ukrainiečių kalba)

<p><span>Ukrainos...

Ukrainos leidykla „Ranok“ suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams nemokamai atsisiųsti elektroninius vadovėlius.

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Švedijos...

Švedijos leidykla „Natur och Kultur“, bendradarbiaudama su Ukrainos vadovėlių leidykla „Ranok“ ir jai leidus, surinko svarbiausios mokomosios medžiagos mokiniams rinkinį (PDF formatu).

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Elektron...

Elektroniniai įvairių dalykų vadovėliai 1-11kl. 

(ukrainiečių kalba)

<p>Lietuvos...

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) su tarptautine švietimo bendruomene dalijasi vadovėliu „Ekonomika per 31 valandą“.

(ukrainiečių kalba)

<p>Priešmokyklini...

Priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtas leidinys „Katino dienos“, kuris moko skaityti ukrainietiškai. Daugiau informacijos apie šią priemonę: leidykla „Baltų lankų vadovėliai“, el. p. saulius.zukas@elankos.lt.

(ukrainiečių kalba)

<p>Leidinys „<a...

Leidinys „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas“. Šioje medžiagoje pateikti įvairiose mokyklose dirbančių mokytojų parengti pamokų planai.

(lietuvių kalba)

<p>Leidinys „<a...

Leidinys „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas“, skirtas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams. Šio leidinio paskirtis – parodyti mokytojui būdus, kaip medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo tematiką galima integruoti į formalųjį ir neformalųjį ugdymo turinį. 

(lietuvių kalba)

<p>Leidinys „<a...

Leidinys „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas“. Į šį metodinį leidinį įtrauktos įvairių ugdymo sričių atstovų sukurtos pamokos. 

(lietuvių kalba)

<p><span>Internet...

Internetinėje Vilniaus lietuvių namų svetainėje pateikiama pamokų planų, skirtų užsieniečiams ugdyti, paruoštų pagal skirtingas sociokultūrines temas.

<div...
Lietuvos burnos higienistų draugijos parengta medžiaga, tinkama mokytojui 
neformaliam ugdymui (klasės valandėlei, sveikatos ugdymo veikloms) organizuoti.
Tai pamokėlės apie burnos sveikatą, išverstos į ukrainiečių kalbą.
(ukrainiečių kalba)
<div...
Mokyklos gali nemokamai atsisiųsti Trys kubai kurtą pamoką „Minecraft“ platformoje, kuri
skirta šviesti moksleivius, kaip įvairiais būdais galima palaikyti Ukrainą.

(lietuvių kalba)
<p...

Lietuvos psichologų sąjunga parengė vaizdo įrašus, kaip stiprinti emocinę būklę
karo metu. Psichologai dalijasi patarimais specialiai sukurtame videocikle:

  1. Kaip kalbėti su vaikais apie karą Ukrainoje?
  2. Kaip padėti seniems žmonėms karo Ukrainoje metu?
  3. Kaip pasirūpinti savo emocine sveikata karo Ukrainoje metu?

(lietuvių kalba)

<p...

Praktinės rekomendacijos pedagogams, organizuojantiems ugdymą ir mokantiems
lietuvių kalbos pačius mažiausius (2-3 metų, ir 3-5 metų) vaikus.
Medžiaga parengta pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą.

(lietuvių kalba)

<p>Praktinės <a...

Praktinės rekomendacijos ugdymo įstaigų pedagogams dėl nuotolinio mokymo
organizavimo karinėmis sąlygomis specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

(ukrainiečių kalba)

<p><span>UNICEF...

UNICEF parengti patarimai, kaip kalbėti su vaikais apie konfliktą ir karą.

(anglų kalba)

<div>Paramos...
Paramos vaikams centro parengtos rekomendacijos, kaip į vaikų ir paauglių
kolektyvą priimti ukrainiečius. Rekomendacijos pravers su vaikais dirbantiems
specialistams – pedagogams, būrelių vadovams, dienos centrų darbuotojams.
(lietuvių kalba)
<p>Rekomendacijos...

Rekomendacijos pedagogams „Kaip kalbėtis su mokiniais apie tvyrančią įtampą dėl karo Ukrainoje“.

(lietuvių kalba)

<p>Rekomendacijos...

Rekomendacijos mokytojui „Kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis apie karą Ukrainoje?“.

(lietuvių kalba)

<p><a...

Rekomendacijos mokyklų bendruomenėms dėl patyčių, susijusių su karu Ukrainoje. 

(lietuvių kalba)

<p><a...

Lituanistinio švietimo integruota programa

Programa gali būti taikoma siekiant pasirengti grįžimui ar atvykimui į mokyklas Lietuvoje.

(lietuvių kalba)

<p><span>Vilniaus...

Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus specialistai parengė mokymų programą – „Pirmieji 10 žingsnių mokant lietuvių kalbos užsieniečius“. Pateikiama vykusių seminarų vaizdo medžiaga.

<p><span>Švietimo...

Švietimo tinklo „Eurydice“ bendrojo ugdymo mokyklų ataskaita „Parama besimokantiems pabėgėliams iš Ukrainos 2022 m. Europos mokyklose“.

(anglų kalba)

<p><span>Europos...

Europos Wergelando centro (EWC) parengti ištekliai (vaizdo įrašas, pateiktys, dokumentai), skirti mokytojams ir kitiems švietimo srityje dirbantiems asmenims, norintiems daugiau sužinoti apie Ukrainos švietimo sistemą, kad geriau integruotų pabėgėlius iš Ukrainos.

(anglų kalba)

<p><span>Ukrainos...

Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaro biuras parengė naudingos informacijos apie ugdymo proceso organizavimą Ukrainos vaikams, kurie buvo evakuoti iš nuolatinės gyvenamosios vietos. Pateikiame du šaltinių aprašus: šaltiniai su nuorodomis ukrainiečių kalba (angl. Educational sources for Ukrainian children), šaltiniai su nuorodomis anglų kalba (ukrain. Інформація щодо організації освітнього процесу для українських дітей, евакуйовані з місця постійного проживання).

(ukrainiečių ir anglų kalba)

<p><span>Karinės...

Karinės padėties metu nuotolinio ugdymo mokyklos suteikia nemokamą prieigą. Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija parengė mokyklų ir organizacijų, galinčių padėti vaikams ir šeimoms, sąrašą.

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Slovakų...

Slovakų siūloma švietimo platforma Ukrainos mokytojams ir mokiniams. Daugiau apie šią platformą skaitykite čia

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Metodinė...

Metodinės pedagogų asociacijos interneto puslapis apie ukrainiečių kalbą ir literatūrą.

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Edukacin...

Edukacinis žaidimas „Vieningi drauge“, skirtas padėti Ukrainos vaikams susipažinti su lietuvių kalba, kultūra bei gerinti jų emocinę savijautą. 

<p><span><a...

Informacija ukrainiečių gestų kalba.

<p><span>Nemokami...

Nemokami internetiniai lietuvių kalbos kursai, tinkami mokytis kalbos savankiškai. Platformoje pateikiamos 17 temų pagrindinės frazės, jų tarimas, interaktyvios užduotys. Galima stebėti mokymosi progresą. Medžiagą galima atsisiųsti MP3 ir PDF formatais, lietuvių kalbos frazės pateikiamos ir ukrainiečių kalba.

<p><span>Švietimo...

Švietimo lygybės instituto, įsikūrusio Norvegijoje, Osle, parengti nemokami lietuvių ir kitų kalbų kursai ukrainiečiams.

<p><span><a...

NUMO – ikimokyklinio ugdymo interneto svetainė tėvams ir darželių auklėtojams. Pateikiami patarimai, įdomūs pratimai ir žaidimai, padedantys ugdyti  3-6 metų vaikų gebėjimus. 

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Slovakų...

Slovakų siūloma švietimo platforma Ukrainos mokytojams ir mokiniams. Daugiau apie šią platformą skaitykite čia

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Karinės...

Karinės padėties metu nuotolinio ugdymo mokyklos suteikia nemokamą prieigą. Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija parengė mokyklų ir organizacijų, galinčių padėti vaikams ir šeimoms, sąrašą.

(ukrainiečių kalba)

<p><span>Savivald...

Savivaldybių pedagoginės ir psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos kontaktai.

(lietuvių kalba)

<p><span>Internet...

Interneto puslapis ukrainiankids.lt – nemokamos dienos stovyklos ir būreliai ukrainiečių vaikams. 

(ukrainiečių ir lietuvių kalba)

<p><span>„</span>...

Lietuvos švietimiečiai Ukrainai“ grupė socialiniame tinkle dalijasi informacija, susijusia su Ukrainos moksleivių ugdymu, pagalba Ukrainos mokytojams.

(lietuvių ir ukrainiečių kalba)

<p><span><a...

Aktualios nuorodos migrantų vaikų ugdymo temomis.