hero

Atnaujinto ugdymo turinio mokymo priemones papildė mokytojų asociacijų parengta metodinė medžiaga

Atnaujinto ugdymo turinio mokymo priemones papildė mokytojų asociacijų parengta metodinė medžiaga

2023-09-22
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portale paskelbta 5 mokytojų dalykininkų asociacijų parengta metodinė medžiaga, skirta atnaujinto ugdymo turinio temoms bei papildanti turimus išteklius. 

Papildomą naująją metodinę medžiagą parengė chemijos, fizikos, geografijos, istorijos ir biologijos mokytojų asociacijos. Švietimo portalo skiltyje „Metodinė medžiaga pagal dalykus“ paskelbtos metodinės medžiagos komplektai apima 10 atskiro mokomojo dalyko temų. Temų apimtys ir reikalavimai apibrėžiami mokomojo dalyko bendrojoje programoje.

Kiekvieną metodinės medžiagos komplektą sudaro skaidrių, skirtų demonstruoti pamokoje ir pristatyti nagrinėjamą temą, rinkinys, jų turinį detalizuojantys ir aiškinantys komentarai, didaktiniai patarimai mokytojams, papildoma literatūra ir nuorodos, o taip pat papildoma mokomoji medžiaga mokiniams bei užduočių rinkinys, skirtas nagrinėjamai temai įtvirtinti. Jį sudaro ne mažiau nei 10 įvairių tipų ir sudėtingumo užduočių, orientuotų į skirtingų gebėjimų ugdymą.

Informatikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga bus paskelbta artimiausiu metu.

Atnaujinto ugdymo temoms skirta metodinė medžiaga buvo parengta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pakvietus mokytojų dalykininkų asociacijas prisidėti prie medžiagos rengimo naujoms temoms pagal atnaujintas bendrąsias programas. Tam asociacijoms buvo skirta 30 tūkst. eurų.