hero

Biologija 7 klasei, 2 dalis („Horizontai“)

Biologija 7 klasei, 2 dalis („Horizontai“)

2023-11-13
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje  paskelbta informacija apie  biologijos vadovėlio 7 klasei, antrą dalį, parengtą pagal 2022 m. atnaujintą Pagrindinio ugdymo bendrąją programą.
Serijos „Horizontai“ vadovėlių komplektų rengėjai kviečia mokinius ugdytis įdomiai ir prasmingai: ne tik įgyti reikiamų teorinių žinių, bet ir mokytis tyrinėti reiškinius, lavinti gyvenime svarbius įgūdžius. Naujos kartos komplektai išsiskiria originaliu dizainu, kad patrauktų ir išlaikytų mokinio dėmesį, paskatintų jį aktyviai mokytis. Komplekto leidiniuose:
  • Temos pradžioje pateikiamos mokymosi gairės, pabaigoje – praktinės kūrybinės taikymo užduotys.
  • Teorinę medžiagą papildo ir iliustruoja informatyvūs informaciniai grafikai, diagramos, paveikslai, nuotraukos.
  • Mokymosi turinys siejamas su tarpdalykiniu, kultūriniu biologijos mokslo kontekstu.
  • Tiriamiesiems ir kūrybiniams gebėjimams ugdyti suformuotas reiškinio tyrimo projektas „Gyvybės galia“.
  • Išskirtos ir paaiškintos temos sąvokos, pateikti mokymosi etapai.
  • Skaitmeninis turinys vadovėlyje pateiktoms užduotims atlikti ar susipažinti su papildoma informacija.

Biologijos vadovėlio komplektą 7 klasei sudaro:

  • vadovėlis (2 dalys),
  • pratybų sąsiuvinis (2 dalys),
  • metodinės rekomendacijos mokytojui,
  • skaitmeninis turinys https://klase.eduka.lt/.