hero

CZAS 9. Podręcznik historii dla klasy 9. Część I

CZAS 9. Podręcznik historii dla klasy 9. Część I

2023-09-25
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portalo vadovėlių skiltyje skelbiama informacija apie istorijos vadovėlį „CZAS 9. Podręcznik historii dla klasy 9“ (Część I), kuris parengtas atsižvelgiant į 2022 m. atnaujintos istorijos bendrosios programos reikalavimus.

 9 (I gimnazijos) klasei skirtame vadovėlyje nagrinėjami Europos, pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai nuo Apšvietos epochos iki 1919 m. Paryžiaus taikos konferencijos ir Versalio taikos sutarties. Atskiruose skyriuose apžvelgiami svarbiausi XVIII a. vid. – XX a. pr. Lietuvos istorijos įvykiai nuo Apšvietos epochos įkvėptų Abiejų Tautų Respublikos valstybės reformų iki 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto.    

Šalia pagrindinių temų pateikiamos papildomos temos bei „Istorija aktyviai“ veiklos, skirtos padengti 30 % mokytojo laisvai pasirenkamo turinio.  Vadovėlio skyriuose taip pat rasite 2 tiriamuosius darbus, skyriaus santraukas su rubrika „Praeitis dabartyje“, žinių ir kompetencijų patikros puslapius „Žinau, moku, galiu“.