hero

Europeana ir Schoolnet pristato projekto ,,Bendros Europos duomenų erdvės diegimas kultūros paveldui“ rezultatus 2022-2023 metais

Europeana ir Schoolnet pristato projekto ,,Bendros Europos duomenų erdvės diegimas kultūros paveldui“ rezultatus 2022-2023 metais

2023-09-12
Nacionalinė švietimo agentūra

European Schoolnet (EUN) ir Europeana pristato iniciatyvos, kuri vyksta 2022–2023 m. rezultatus.. Ja buvo siekiama adaptuoti bendros Europos duomenų erdvės diegimo sistemą ,,Bendros Europos duomenų erdvės diegimas kultūros paveldui" projekte.
Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas „Teach with Europeana“ turimų išteklių pakartotiniam naudojimui. Projektas „Bendros Europos duomenų erdvės diegimas kultūros paveldui“ įtraukė skaitmeninį kultūros paveldą į šimtų formaliųjų ir neformaliųjų pedagogų profesinę praktiką, siekiant supažindinti pedagogus su Europeana kultūriniu turiniu ir kaip jis gali būti integruotas į ugdymo turinį, taip pat skatinant naujoviškų pedagoginių metodų taikymą ir palengvinant mokymąsi. Viso projekto metu buvo vykdoma keletas veiklų, siekiant suteikti pedagogams naujų žinių ir įgūdžių, visada pabrėžiant skaitmeninio kultūros turinio edukacinę vertę. Šiose veiklose dalyvavo daugiau nei 2500 pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų, muziejų pedagogų ir kitų kultūros paveldo specialistų, kurie perteikė tai daugiau nei 21 000 mokinių, buvo sukurta gausybė naujos mokomosios medžiagos. Daugiau galima sužinoti čia: https://files.eun.org/SciEduDept/Europeana-DS-Y1-summmary-v02.pdf.