hero

Istorija. Vadovėlis 11 klasei, 1 dalis

Istorija. Vadovėlis 11 klasei, 1 dalis

2023-09-11
Nacionalinė švietimo agentūra
Pagal 2022 m. atnaujintą Istorijos bendrąją programą parengto vadovėlio 11 klasei pagrindinis siekis ‒ mokyti kritiškai vertinti ir analizuoti įvairius kasdienybės reiškinius. Tokiems esminiams gebėjimams plėtoti vadovėlyje pateikiami du teminiai blokai, kuriuose informacija kryptingai orientuojama skatinant analizuoti, mokytis kokybiškai skirti reiškinius, lyginti istorinius įvykius ir kelti klausimus. Pirmasis teminis blokas skirtas istorijos mokslui ir istorijos reikšmei dabartyje. Žymiai didesnės apimties antrasis teminis blokas skirtas valstybingumui ir jo formų bei idėjų kaitai.

Vadovėlyje – daugybė mokymuisi naudingų dalykų. Kiekvieną temą papildo ir praplečia istorijos šaltiniai arba istorikų darbų ištraukos, profesionaliai parengti žemėlapiai ir sąmoningai atrinktos iliustracijos. Temos pradedamos įvadiniais probleminiais teiginiais, pabrėžiančiais temų reikšmingumą, akcentuojančiais sąsajas su dabartimi, kviečiančiais svarstyti ir kelti klausimus. Taigi vadovėlio medžiaga sudaro sąlygas toliau gilintis į istoriją ‒ žmogaus ir žmonijos tūkstantmetę patirtį. Toks gilinimasis moko geriau suvokti dabartį ir atpažinti reiškinius, kitaip tariant, juos kritiškai suvokti ir vertinti.