hero

Istorija. Vadovėlis 11 klasei, II dalis

Istorija. Vadovėlis 11 klasei, II dalis

2024-02-15
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie istorijos vadovėlį 11 klasei parengtą pagal 2022 m. atnaujintą Istorijos bendrąją programą.

Vadovėlio II dalyje pateikiami du nauji teminiai blokai. Pirmasis – kultūra. Aptariami svarbūs, neretai esminiai, istorinę reikšmę turintys mokslo pasiekimai, meno stilių ir formų kaita, filosofinių ir politinių idėjų raida. Antrasis vadovėlio teminis blokas – žmogaus santykis su aplinka. Tai kelios įvairių istorijos laikotarpių temos, kuriose kalbama ne tik apie žmogaus veiklos įtaką gamtiniam pasauliui, bet ir gamtos įtaką visuomenei, žmogui. Kartu pristatoma, kaip tam tikrais laikotarpiais filosofai ir mokslininkai mėgino aiškinti pasaulį, visatą. Atkreipiamas dėmesys į žmogaus ir gamtinės aplinkos santykius ir iš to kylančias problemas.

Visos temos pradedamos įvadiniais probleminiais teiginiais, pabrėžiančiais jų reikšmę ir sąsajas su dabartimi, kviečiančiais svarstyti ir kelti klausimus. Vadovėlyje gausu mokymuisi naudingų dalykų: rašytinių šaltinių, profesionaliai parengtų žemėlapių ir sąmoningai atrinktų iliustracijų.