hero

Istorijos vadovėlis 5 klasei „DROGA. Podręcznik historii dla klasy 5. Część I“ lenkų kalba

Istorijos vadovėlis 5 klasei „DROGA. Podręcznik historii dla klasy 5. Część I“ lenkų kalba

2023-09-15
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie naują istorijos dalyko vadovėlį, skirtą 5 klasei (1 dalis). Vadovėlis „DROGA. Podręcznik historii dla klasy 5. CZĘŚĆ I“ parengtas lenkų kalba (vadovėlio „Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei, 1 dalis“ vertimas) ir atitinka 2022 m. atnaujintą istorijos bendrąją programą.

Vadovėlyje supažindinama su Istorijos mokslo pradmenimis bei apžvelgiami svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių siužetai: nuo priešistorės iki šių dienų aktualijų. Naujais struktūriniais elementais bei diferencijuotomis užduotimis papildytos temos iliustruotos vaizdiniais istorijos šaltiniais, piešiniais, nuotraukomis, žemėlapiais ir pateiktos atvartais. Pažinčiai su asmeninės ir gyvenamosios vietos istorija, paveldu, istorijos programoje išskirtų kompetencijų ugdymui skirtos temos „Istorija aktyviai“.

Mokytojui papildomai siūlomos 30 % mokytojų laisvai pasirenkamo turinio temos ir į kompetencijų ugdymą orientuotos veiklos, kurios vadovėlyje žymimos pliuso ženklu. Skyriai pradedami įvadiniais tekstais, o baigiami pasikartojimo, žinių ir gebėjimų taikymo patikros bei įsivertinimo rubrika „Žinau, moku, galiu“.