hero

Kodėl svarbi kiekviena gyvybė? Balandis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“

Kodėl svarbi kiekviena gyvybė? Balandis. 1 klasė. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“

2024-04-25
Nacionalinė švietimo agentūra

Vadovėlių duomenų bazėje pristatomas integruotas vadovėlis ,,Kodėl svarbi kiekviena gyvybė? Balandis. 1 klasei" atliepia kiekvieno mokomojo dalyko ugdymo programą, siekia joje numatytų tikslų ir uždavinių, didelis dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui.

Balandžio mėnesio vadovėlyje „Kodėl svarbi kiekviena gyvybė“ nagrinėjamos trys temos:

  1. „Kas yra gyvybė?“,
  2. „Kokių gyvybės ženklų pastebime gamtoje?“,
  3. „Kaip tausoti gyvybę?“.

Kiekvieną temą vainikuoja projektas, skatinantis ir mokantis fantazuoti, kurti, bendradarbiauti ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias, gebėjimus. Pagrindinis 1 klasei skirtų „Vaivorykštės“ vadovėlių tikslas – integruojant mokomuosius dalykus (visuomeninį ugdymą, gamtos mokslus, lietuvių kalbą, matematiką, dailę, muziką, šokį, teatrą, etiką) ugdyti stiprią, atsakingą, smalsią asmenybę, kuri mokėtų pažinti ir tyrinėti pasaulį pačiais įvairiausiais būdais.