hero

„Kuo norėčiau būti? Gegužė“. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“ 1 klasei

„Kuo norėčiau būti? Gegužė“. Integruotas vadovėlis „Vaivorykštė“ 1 klasei

2024-05-30
Nacionalinė švietimo agentūra

Pagrindinis „Vaivorykštės“ vadovėlio tikslas – suderinti tradicinį dalykų mokymą su teminiu integravimu. Mokiniai turi įgyti bazinių skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kitų gebėjimų, todėl itin svarbu neatitrūkti nuo mokomųjų dalykų.

Integruotas vadovėlis leidžia dirbti nuosekliai ir sistemiškai. Nuoseklumą užtikrina ne epizodinis, o kasdienis skirtingų disciplinų integravimas ir metodiškai rišlus kalbų, matematikos ir kt. disciplinų medžiagos pateikimas. Ugdymo sistemiškumas pagrįstas tuo, kad integruotas mokymas aprėpia visą Pradinio ugdymo bendrąją programą.

Integruotas vadovėlis atliepia kiekvieno mokomojo dalyko ugdymo programą, siekia joje numatytų tikslų ir uždavinių, didelis dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui.  Gegužės mėnesio vadovėlyje „Kuo norėčiau būti?“ nagrinėjamos trys temos:

  • „Kokių būna profesijų?“
  • „Kaip pasirinkti profesiją?“
  • „Uždirbame ir perkame“.

Kiekvieną temą vainikuoja projektas, skatinantis ir mokantis fantazuoti, kurti, bendradarbiauti ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias, gebėjimus.

Daugiau informacijos apie vadovėlius Švietimo portale.