hero

Lietuvių kalba. Vadovėlis 1 klasei, 3 dalis

Lietuvių kalba. Vadovėlis 1 klasei, 3 dalis

2024-05-14
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlių duomenų bazėje pristatomas lietuvių kalbos vadovėlis 1 klasei moko skaityti, rašyti, suprasti, ką matome, skaitome ir girdime. Vadovėlio temos ir kūrybinės užduotys suteikia galimybę nutiesti tarpdalykinės integracijos ryšius su matematika, gamtos mokslais, visuomeniniu ugdymu ir menų disciplinomis.
Vadovėlio tekstai, iliustracijos ir užduotys padeda siekti Lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje įvardytų tikslų ir uždavinių, ugdyti šių dalykų programose apibrėžtas mokinių kompetencijas.
Kiekvienoje pamokoje vaizdžiai pateiktas ugdomų kompetencijų sąrašas, suformuluotas mokymo(si) tikslas, gausu užduočių pradedantiems skaityti ir jau gebantiems skaityti vaikams. Sudėtingesni tekstai yra įgarsinti, jų pasiklausyti galima ne tik per pamoką, bet ir namuose, jungiantis per trumpąją nuorodą ar QR kodą.
Kiekviena pamoka suteikia galimybę ugdyti ne tik rašymo, skaitymo įgūdžius, bet ir bendražmogiškąsias savybes, pagarbą sau ir supančiam pasauliui.