hero

Literatūra. Vadovėlis 10 (II gimnazijos) klasei

Literatūra. Vadovėlis 10 (II gimnazijos) klasei

2024-05-28
Nacionalinė švietimo agentūra

Vadovėlių duomenų bazėje pristatomas naujas lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlis „Literatūra. Vadovėlis 10 (II gimnazijos) klasei“ (UAB „Šviesa“, 2024).  Parengta pagal 2022 m. pagrindinio ugdymo bendrąją programą.

Vadovėlyje rasite: 

  • Ciklais parengtą mokymo(si) medžiagą;   
  • Aiškiais etapais išskirtas užduotis; 
  • Specialiai išskirtas užduotis, skirtas nuosekliai kompetencijoms ugdyti(s);
  • Teorijos schemas, informacinius grafikus, temų įsivertinimą; 
  • Patarimus ir sąvokas aktualioje mokymo(si) medžiagos vietoje;
  • Ciklo teorijos atmintinę su pavyzdžiais ir taikymo užduotimis;
  • „Apibendrinimo“ dalyje – ciklo medžiagos konspektą, struktūruotas, kūrybines užduotis ir projektus, pasiekimų įsivertinimo laiptelius;
  • Mokinių sudominimui, įtraukimui – kūrybines užduotis „Požiūrio kampas“; reiškinio (fenomeno) tyrinėjimo medžiagą;
  • Per QR pasiekiamą papildomą skaitmeninį turinį, reikalingą atlikti vadovėlyje pateiktas užduotis ar susipažinti su informacija.

 Vadovėlio komplektą sudaro:

Mokytojams prieiga prie skaitmeninės metodinės medžiagos ir skaitmeninio turinio suteikiama turint „EDUKA klasė“ mokytojo licenciją, o mokiniams, turint „EDUKA klasė“ mokinio licenciją.