hero

Literatūra. Vadovėlis 5 klasei, 2 dalis („Horizontai“)

Literatūra. Vadovėlis 5 klasei, 2 dalis („Horizontai“)

2023-11-17
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portale paskelbta informacija apie literatūros vadovėlio 5 klasei 2 dalį („Horizontai“), kuriame rasite:
  • ciklais parengtą mokymo(si) medžiagą;   
  • aiškiais etapais išskirtas užduotis: nuo klausimų prieš skaitant ir perskaitytam kūriniui suvokti iki literatūros, kultūros žinių atpažinimo, taikymo ir kūrybinių užduočių; 
  • specialiai išskirtas užduotis, skirtas nuosekliai kompetencijoms ugdyti(s);
  • vaizdžiai pateiktas atskirų temų teorijos schemas, informacinius grafikus, temos refleksiją; 
  • trumpus patarimus aktualioje mokymo(si) medžiagos vietoje; 
  • bendrą ciklo teorijos atmintinę su pavyzdžiais ir taikymo užduotimis patikrai;
  • „Apibendrinimo“ dalyje – ciklo medžiagos konspektą, struktūruotas, kūrybines užduotis ir projektus, pasiekimų įsivertinimo laiptelius;
  • mokiniams sudominti, įtraukti – kūrybines užduotis „Žaidimų kambarys“;
  • reiškinio „Vaizduotės galia“ tyrinėjimo medžiagą;
  • per QR pasiekiamą papildomą skaitmeninį turinį, reikalingą vadovėlyje pateiktoms užduotims atlikti ar susipažinti su papildoma informacija, skaitmenines kūrinių nuorodas.