hero

Literatūra. Vadovėlis 6 klasei, 1 dalis (Horizontai)

Literatūra. Vadovėlis 6 klasei, 1 dalis (Horizontai)

2024-05-14
Nacionalinė švietimo agentūra

Vadovėlių duomenų  bazėje pristatomas vadovėlis ,,Literatūra. Vadovėlis 6 klasei, 1 dalis (serija „Horizontai“)", kuriame rasite:

·        Ciklais parengtą mokymo(si) medžiagą;  

·        Aiškiais etapais išskirtas užduotis: nuo klausimų prieš skaitant ir perskaitytam tekstui suvokti iki literatūros, kultūros žinių atpažinimo, taikymo ir kūrybinių užduočių;

·        Specialiu būdu išskirtas užduotis, skirtas nuosekliam  kompetencijų ugdymui(si);

·        Vaizdžiai pateiktas atskirų temų teorijos schemas, strategijas,  infogramas, temos refleksiją;

·        Trumpus patarimus aktualioje mokymo(si) medžiagos vietoje;

·        Bendrą ciklo teorijos atmintinę su pavyzdžiais ir taikymo užduotimis patikrai;

·        „Apibendrinimo“ dalyje – ciklo medžiagos konspektą, struktūruotas, kūrybines užduotis ir projektus, pasiekimų įsivertinimo laiptelius;

·        Mokinių sudominimui, įtraukimui – kūrybines užduotis „Žaidimų kambarys“; reiškinio (fenomeno) tyrinėjimo medžiagą;

·        Per QR pasiekiamą papildomą skaitmeninį turinį, reikalingą atlikti vadovėlyje pateiktas užduotis ar susipažinti su informacija.