hero

Literatūra. Vadovėlis 9 klasei, 2 dalis („Horizontai“)

Literatūra. Vadovėlis 9 klasei, 2 dalis („Horizontai“)

2023-11-17
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie literatūros vadovėlio 9 klasei,  2-ąją dalį („Horizontai“), kuri skirta antrajam mokslo metų pusmečiui.

Serijos „Horizontai“ Literatūra 9 vadovėlio 2-oje dalyje rasite:

  • ciklais parengtą mokymo(si) medžiagą;   
  • etapais išskirtas užduotis:
  • specialiai išskirtas užduotis, skirtas nuosekliai kompetencijoms ugdyti(s);
  • teorijos schemas, informacinius grafikus, temų įsivertinimą; 
  • patarimus ir sąvokas aktualioje mokymo(si) medžiagos vietoje; 
  • ciklo teorijos atmintinę su pavyzdžiais ir taikymo užduotimis;
  • „Apibendrinimo“ dalyje – ciklo medžiagos konspektą, struktūruotas, kūrybines užduotis ir projektus, pasiekimų įsivertinimo laiptelius;
  • per QR pasiekiamą papildomą skaitmeninį turinį;
  • priedus mokymosi kursui kartoti.