hero

Matematika. Vadovėlis 1 klasei, 2 dalis

Matematika. Vadovėlis 1 klasei, 2 dalis

2024-02-19
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje skelbiama informacija apie matematikos vadovėlio1 klasei 2 dalį.  Jame pateikta teorinė medžiaga ir užduotys skatina mokinius tyrinėti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, dirbti kūrybiškai, įvairiais būdais išreikšti matematines mintis ir idėjas. Didžiausias dėmesys skiriamas matematinio samprotavimo ir loginio mąstymo ugdymui. Mokiniai turi galimybę rinktis mokymosi strategijas, naują mokomąją medžiagą sieti su anksčiau įgytomis žiniomis bei gebėjimais. 

Vadovėlis tematiškai integruotas su „Baltų lankų“ vadovėlių“ visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų vadovėliais „Atraskime pasaulį“ bei lietuvių kalbos vadovėliais 1 klasei. Vadovėlio tekstai, iliustracijos, užduotys padeda siekti Matematikos bendrojoje programoje įvardytų tikslų ir uždavinių, ugdyti šių dalykų programose apibrėžtas mokinių kompetencijas.

Visi būtini vadovėlio priedai – padidintos iliustracijos, dalomoji medžiaga, garso įrašai – lengvai pasiekiami jungiantis per trumpąją nuorodą arba QR kodą ne tik mokykloje, bet ir namuose.