hero

Metodinė medžiaga fizinio ugdymo mokytojui

Metodinė medžiaga fizinio ugdymo mokytojui

2024-02-15
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo metodinės medžiagos pagal dalykus duomenų bazėje paskelbta metodinė medžiaga aktuali fizinio ugdymo mokytojui, kurią sudaro:

Atkreipiamas dėmesys, kad 2019 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta tvarka „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo“, leidžianti šalies mastu nustatyti mokinių fizinį pajėgumą ir jį įvertinti pagal vieningą metodiką, todėl mokytojams siūloma pasinaudoti viešinama medžiaga.