hero

Parengtas parankinis leidinys mokykloms, pereinančioms prie įtraukiojo ugdymo

Parengtas parankinis leidinys mokykloms, pereinančioms prie įtraukiojo ugdymo

2023-05-17
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos programą parengtos „Universalaus dizaino mokymuisi gairės“. Universalus dizainas mokymuisi – tai mokymosi metodų, priemonių, mokymosi aplinkos ir kt. planavimas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą, taip pat tinkami informacijos perteikimo būdai, suteikiantys mokiniams lygias galimybes pasiekti sėkmę mokykloje. 

Leidinyje patariama, kaip ugdymosi procesą organizuoti derinant skirtingus būdus: tekstą, vaizdinę ir garsinę informaciją, įvairias technologijas. Taip pat pateikiama konkrečių pavyzdžių iš jau kai kuriose mokyklose vykstančio ugdymo proceso pagal universalaus dizaino mokymuisi principus.

Paaiškinama, kaip atpažinti ugdymosi barjerus, kaip juos įveikti, apžvelgiamas mokinių pažangos vertinimas, grįstas šiais principais, ir kt.

Kviečiame susipažinti su Universalaus dizaino mokymuisi gairėmis.

Daugiau apie leidinį skaitykite čia.