hero

Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas. Vadovėlis 3 klasei, 2 dalis („Taip!“)

Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas. Vadovėlis 3 klasei, 2 dalis („Taip!“)

2023-11-10
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie serijos „Taip!“ vadovėlį 3 klasei „Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas“ pagal  2022 m. atnaujintą Gamtos mokslų bendrąją programą. Komplekto paskirtis – žadinti ir palaikyti vaikų smalsumą, domėjimąsi gamtos ir visuomenės mokslais, skatinti juos bendradarbiauti, pažinti, tyrinėti, ieškoti informacijos, atrasti mokslo tiesas.   Vadovėlio turinys išpildytas per 2 atskiras programas:

  1.  Gamtos mokslai  
  2.  Visuomeninis ugdymas  Vadovėlio turinyje ir skyrių pavadinimuose pateikiamos papildomos antraštės: Gamtos mokslai arba Visuomeninis ugdymas. Šios antraštės nurodo, kokio dalyko mokomasi.  

Komplekto leidiniuose orientuojamasi į:

  • vaikų emocinio intelekto, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymą;  
  • bendradarbiavimo skatinimą;
  • mokinių bendrųjų ir dalykinių gebėjimų ugdymą, taikant mokymosi tiriant metodiką ir strategijas: skatinama kelti klausimus, tyrinėti, pažinti save, savo aplinką, pasaulį, gamtos ir socialinius reiškinius bei įvykius; 
  • mokymą mokytis ne tik klasėje, mokykloje, bet ir už jos ribų;

Vadovėlyje pateikiama laboratorija „Taip!“, skatinanti praktinę veiklą. Vadovėlyje gausi užduočių įvairovė, aprašytos mokymosi strategijos, metodinės rekomendacijos.  Vadovėlyje yra sąsajų su serijos „Taip!“ lietuvių kalbos ir matematikos vadovėlių komplektais temomis, metodikos, bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų požiūriu. Mokytojui pateikiamas papildomas skaitmeninis turinys, kurio reikia atliekant vadovėlyje pateiktas užduotis arba susipažįstant su papildoma informacija.