hero

Praktinis vadovas mokyklai „Dalyvaujamasis biudžetas jūsų mokykloje: kas tai yra, nuo ko pradėti ir kaip užtikrinti įgyvendinimo sėkmę“

Praktinis vadovas mokyklai „Dalyvaujamasis biudžetas jūsų mokykloje: kas tai yra, nuo ko pradėti ir kaip užtikrinti įgyvendinimo sėkmę“

2024-01-29
Nacionalinė švietimo agentūra

Šis leidinys skirtas visiems, norintiems išbandyti dalyvaujamąjį biudžetą ir sužinoti, kaip kartu su moksleiviais priimti mokyklai svarbius sprendimus. Dalyvaujamasis biudžetas - tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas mokyklai ir balsuodami renka labiausiai patikusias.

Leidinyje aiškiai aprašyti žingsniai nuo ko turi pradėti mokykla, norinti įsitraukti į dalyvaujamąjį biudžetą, kokie svarbūs aspektai turi būti apgalvoti, pateikiami praktiniai patarimai kaip dalyvaujamąjį biudžetą integruoti į mokomuosius dalykus (matematika, ekonomika ir verslumas, pilietiškumo pagrindai, informatika, lietuvių kalba ir literatūra, dailė, psichologija, gyvenimo įgūdžiai, visuomeninis ugdymas) atsižvelgiant į atnaujintas bendrąsias programas. 

Medžiagą parengė „Transparency International“ Lietuvos skyrius. Tai ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2000 m.