hero

Tyrinėjame gamtą. Vadovėlis 5 klasei

Tyrinėjame gamtą. Vadovėlis 5 klasei

2023-09-25
Nacionalinė švietimo agentūra
Pristatome dar vieną naują vadovėlį, kuris viešinamas švietimo portale. „Tyrinėjame gamtą“ – tai integruotas gamtos mokslų vadovėlis 5 klasei, padėsiantis mokiniams suprasti, kokie procesai vyksta gyvojoje ir negyvojoje gamtoje. Vadovėlis parengtas pagal 2022 m. atnaujintą Gamtos mokslų bendrąją programą.

Vadovėlyje pateikiamas bendras biologijos, fizikos ir chemijos mokslų požiūris į kūnus ir medžiagų sudėtį, supažindinama su biologine įvairove, energijos rūšimis ir jos perdavimo būdais, gilinamasi į ląstelės sandarą, aptariamos žmogaus organų sistemos, nagrinėjama, kaip gyvybė prisitaiko prie kintančių aplinkos sąlygų ir kokį poveikį tai aplinkai daro žmogus. Daugelį temų siūloma aiškintis atliekant tiriamuosius darbus.