hero

Vadovėliai anglų kalbai mokytis ,,4Minds A2+" ir ,,4Minds B1+"

Vadovėliai anglų kalbai mokytis ,,4Minds A2+" ir ,,4Minds B1+"

2024-04-18
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portale skelbiama informacija apie vadovėlius anglų kalbai mokytis 6-7 ir 9-10 klasėse. 
Vadovėlis 4MINDS A2+ skirtas vidurinio ugdymo pakopos anglų kalbos mokymui(si), orientuotas į A2+ kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymui(si) VI-VII klasėje (V-VI m. m.). 4Minds A2+ yra trečias iš aštuonių lygių serijos vadovėlis, kuris paverčia kalbų mokymąsi galimybe besimokantiems tyrinėti pasaulį ir savo potencialą, paruošiantį juos gyvenimui už klasės ribų. Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinis kurso turinys skirtas 3 mokymo valandoms per savaitę.
Vadovėlis 4MINDS B1+ yra penktas iš aštuonių lygių serijos vadovėlis, kuris paverčia kalbų mokymąsi galimybe besimokantiems tyrinėti pasaulį ir savo potencialą, paruošiantį juos gyvenimui už klasės ribų. Jis gali būti naudojamas anglų kaip pirmosios užsienio kalbos mokymui(si) IX-X klasėje.Jame pagal Bendrąjį Europos standartą (angl. CEF) integruota kalbinė veikla, apimanti recepciją, produkavimą, interakciją ir mediaciją. Vadovėlyje pateiktos užduotys  skatina besimokančiųjų kūrybiškumą, bendradarbiavimą, ugdo kritinį mąstymą, viešojo kalbėjimo ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius bei suteikia įvairią  mokymosi patirtį, naudojant su tema susijusius gramatikos ir rašymo vaizdo įrašus. Tai šiuolaikiškas vadovėlis, skatinantis įtraukų kalbos vartojimą, atliekant tarpininkavimo  (angl. Mediation) užduotis ir sukuriant kontekstus, kuriuose besimokantieji naudojasi etikos principais, kad išspręstų visiems rūpimus klausimus (Life Skills), kartu skatinant patirtinį ir holistinį mokymąsi su STEAM veikla. Didelis dėmesys skiriamas kultūriniam kontekstui, gyvenimo įgūdžių formavimui ir vertybėms.