hero

Vadovėliai Kid's Box New Generation Level 5;6

Vadovėliai Kid's Box New Generation Level 5;6

2024-02-06
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portale paskelbta informacija apie vadovėlius:
,,Kid’s Box New Generation Level 5" orientuotas į A2 kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas bendrojo ugdymo 5, 6 klasėje (5, 6 mokymo metai). Vadovėlis tinkamas ugdyti besimokančiuosius pagal atnaujintas Bendrąsias programas.
,,Kid’s Box New Generation Level 6" orientuotas į A2/A2+ kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas bendrojo ugdymo 6, 7 klasėje (6, 7 mokymo metai). Vadovėlis tinkamas ugdyti besimokančiuosius pagal atnaujintas Bendrąsias programas. 
Siekiama, kad mokiniai:
  • suvoktų užsienio kalbą kaip sociokultūrinės tikrovės dalį, tarpkultūrinio bendravimo, mokymosi ir pažinimo priemonę;
  • priimtų, suprastų ir gerbtų kitas kalbas ir kultūras; 
  • plėtotų kalbos žinias, ugdytųsi lingvistines ir kitas kompetencijas, būtinas sėkmingai bendrauti skirtinguose kontekstuose ir skirtingais tikslais; 
  •  bendrautų raštu ir žodžiu, suprastų ir kurtų įvairius sakytinius, rašytinius ir audiovizualinius tekstus, taip pat ir pasinaudodami informacinėmis technologijomis;
  • suvoktų sąsajas tarp kalbos ir kultūros, susipažintų su kitų šalių kultūra, plėtotų tarptautinį sąmoningumą analizuodami kalbas, kultūras, idėjas ir pasaulines problemas;
  • taikytų tinkamas strategijas suprasdami ir kurdami sakytinius ir/ar rašytinius tekstus, bendraudami žodžiu ir raštu, virtualioje erdvėje, tarpininkaudami; 
  • ugdytųsi gebėjimus ir norą mokytis kalbų visą gyvenimą.