hero

Vadovėliai pirmajai užsienio kalbai (anglų) ,,Bright ideas" 2; 3

Vadovėliai pirmajai užsienio kalbai (anglų) ,,Bright ideas" 2; 3

2024-06-05
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlių duomenų bazėje pristatomi anglų kalbos vadovėliai ,,Bright Ideas 2" ir ,,Bright Ideas 3", skirti naudoti 2–3 klasėse ir 3-4 klasėse, mokant anglų kaip pirmosios užsienio kalbos.
,,Bright Ideas" vadovėliai yra pagrįsti Oxford anglų kalbos mokymosi sistema (OxELF) ir susiję su CYLET (Cambridge Young Learners English Tests), leidžia moksleiviams sėkmingai sukurti tvirtus anglų kalbos pagrindus.

Vadovėliuose apimta visa atnaujinta BP numatyta tematika, komunikacinės intencijos ir kiti turinio dalykai. Pateiktos užduotys skatina mokinius ugdyti globalaus piliečio ir mokėjimo mokytis įgūdžius. Mokiniai yra mokomi, kaip sėkmingai dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas.

Vadovėliai parengti atsižvelgiant į šiuolaikinę mokymo/si aplinką, kai derinamos spausdintos ir skaitmeninės mokymo/si priemonės. Skaitmeninis turinys, mokymosi ir įsivertinimo medžiaga leidžia padidinti mokinių savarankiškumą ir sumažinti mokytojo darbo sąnaudas. Juose pateikiamų skaitymo ir klausymo tekstų bei užduočių tematika yra įdomi, aktuali. Big Question rubrika skatina mokinius kritiškai mąstyti, analizuoti, vertinti, samprotauti, padeda formuoti vertybines nuostatas, kultūrinę kompetenciją, be to gausu veiklos, kuri skatina mokinių socialinį ir emocinį sąmoningumą bei gerovę. Užduotys ir klausimai įtraukia mokinius į diskusijas, skatina reikšti nuomonę, dėstyti mintis žodžiu ir raštu, dirbti komandoje.

Juose gausu tarpdalykinio ugdymo užduočių. Skaitydami ir klausydami tekstus anglų kalba bei atlikdami projektus mokiniai gali sužinoti apie meno, geografijos, gamtos mokslų, technologijų ir pan. dalykus.