hero

Vadovėliai ,,Think"

Vadovėliai ,,Think"

2024-02-06
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie vadovėlius ,,Think" anglų kalbai kaip pirmajai užsienio kalbai mokytis nuo 3 iki 10 klasės.

Vadovėlio komplektą sudaro:

·        Mokinio knyga

·        Mokinio knyga su kodu į skaitmeninius išteklius

·        Mokinio skaitmeniniai ištekliai:

-        Interaktyvus vadovėlis ir pratybos

-        Papildomos pratybos;

-        Bendradarbiavimas Plius;

-        Besimokančiojo resursai;

-        Testai ir praktika