hero

Vadovėliai vokiečių kalbai mokytis „Mit uns“

Vadovėliai vokiečių kalbai mokytis „Mit uns“

2024-05-28
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie leidyklos „Hueber Verlag (atstovas Lietuvoje – UAB „Rotas“) naujus serijos „Mit uns“ užsienyje išleistus vadovėlius vokiečių kalbai mokytis.

  • „Mit uns B1+” - vokiečių kalbos vadovėlis, skirtas jaunimui, orientuotas į B1+ kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo matmenis (BEKM), atitinkantis B1+ lygio atnaujintą užsienio (pirmosios) kalbos dalyko BUP ir yra tinkamas turint 4-5 pamokas per savaitę.
  • „Mit uns B2” - vokiečių kalbos vadovėlis, skirtas jaunimui, orientuotas į B2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo matmenis (BEKM), atitinkantis B2 lygio atnaujintą užsienio (pirmosios) kalbos dalyko BUP ir yra tinkamas turint 3-4 pamokas per savaitę.
  • „Mit uns C1” - vokiečių kalbos vadovėlis, skirtas jaunimui nuo 16 metų, orientuotas į C1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo matmenis (BEKM), atitinkantis B2-C1 lygio atnaujintą užsienio (pirmosios) kalbos dalyko BUP ir yra tinkamas turint 3-4 pamokas per savaitę.

Vadovėliai apima sistemingą visų kalbos gebėjimų ugdymą, orientuotas į kompetencijų ugdymą, didelis dėmesys skiriamas mokymosi procesui ir kalbiniam produkavimui. Vadovėlyje nagrinėjamos aktualios temos atspindi jaunų žmonių gyvenimo pasaulį ir interesus. ,,Mit uns” vadovėliuose gausu dialogų, klausymo ir skaitymo tekstų, gramatikos pratimų, motyvuojančių užduočių, skatinančių kritinį mąstymą ir gebėjimą argumentuotai išreikšti savo nuomonę, debatuoti. Šios serijos vadovėlių užduočių pateikimo formos ir įvairovė užtikrina gerą nuotaiką ir sėkmingą mokymąsi, aktyvų mokinių dalyvavimą pamokoje, skatina mokinius aktyviai kalbėti, bendradarbiauti dirbant porose ar grupėse.

Vadovėliai yra prieinami spausdintu ir skaitmeniniu formatu. Skaitmeninės užduotys nemokamai pasiekiamos https://www.hueber.de/mit-uns interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie vadovėlius skaitykite Vadovėlių duomenų bazėje.