hero

Vadovėlių duomenų bazė

Alle an Bord! B1

Gudrun Gotzmann, Dana Strempel
Vadovėlis Alle an Bord! B1 orientuotas į B1 kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopoje X–XI klasėje (V–VI m. m.), mokantis vokiečių kalbos kaip 2-osios užsienio kalbos.
Išplėsti Suskleisti

Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas užsienio (vokiečių) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas - komunikavimo, pažinimo, skaitmenines, kūrybiškumo, kultūrines, pilietiškumo, socialines, emocines bei sveikos gyvensenos, taikant recepcijos, produkavimo, interakcijos ir mediacijos strategijas. Mokinių pasiekimai per įvairias veiklas suprantami kaip žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų visuma. Vadovėlis atitinka Bendrųjų Europos kalbų metmenyse (2020) pateikiamus kalbos mokėjimo lygių aprašus. Pagrindinis kurso turinys, derinant kartu su skaitmeniniu turiniu, skirtas dviems mokymo valandoms per savaitę.

METODINIAI PRINCIPAI

Alle an Bord! B1 – vadovėlis su jaunimui pritaikytu kalbiniu, komunikaciniu, regioniniu ir kultūriniu turiniu, su kompetencijomis pagrįstomis užduotimis, skaitmeniniais ištekliais hibridinėms arba internetinėms pamokoms. Komunikabili ir dinamiška metodika, vengianti stereotipinio kalbos vartojimo, padeda formuoti(s) kalbinius komunikacinius gebėjimus, informacinę kultūrą, ugdyti(s) asmenines savybes, vertybines nuostatas bei socialinę kultūrinę savimonę. Siekiant kalbinių, komunikacinių bei socialinių mokymosi tikslų, naudojami įvairūs komponentai (knygos, garso, vaizdo, internetinės ir daugialypės terpės medžiagos), kuriuose atsižvelgiama į skirtingus mokymosi būdus. Mokiniai yra ne tik subjektai mokymosi procese, bet ir „socialiniai agentai“, kurie mokosi užsienio kalbos, kad galėtų atlikti socialinius veiksmus. Šalies pažinimas vaidina pagrindinį vaidmenį, nes užsienio kalbų mokymas negali būti vertinamas atskirai nuo jo kultūrinio komponento, o tvirta sociokultūrinė kompetencija turi teigiamą poveikį bendravimui. Vadovėlyje siūloma kasdienė veikla, kurią galima lengvai perkelti į realią situaciją: išmokti naują kalbą reiškia mokėti ją vartoti. Besimokantieji žingsnis po žingsnio vykdo sunkesnę veiklą, kuri neapsiriboja tik kalbine sritimi, bet apima ir kultūrinį bei socialinį lygmenį, kad įgytam dalykui įprasminti būtų panaudotos ne tik žinios, bet ir kompetencijos. Kalbiniai ir kultūriniai modeliai yra autentiški ir skatina tarpkultūrinę refleksiją. Alle an Bord! B1 metodika vadovaujasi naujausiais kalbos didaktikos tyrimų rezultatais, kad besimokančiųjų įtraukimas į mokymosi procesą lemia geresnį įgytų žinių ir įgūdžių įtvirtinimą. Žodžių mokymasis organizuojamas, naudojant klausymo ir kalbėjimo strategijas. Rašytinė produkcija tobulinama siekiant papildyti žodinius įgūdžius. Užduotys atliekamos naudojant veiklą, kuri numato priėmimą, gamybą, sąveiką ir tarpininkavimą bei sąveiką su mokytojais.

SANDARA

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

  • Mokinio knyga: įvadinė pamoka ir 12 pamokų po 10 puslapių, kurie susideda iš užduočių, pristatančių temos žodyną bei dialogų tarp penkių knygos veikėjų. Naudodami klausymo ir skaitymo supratimo užduotis bei atlikdami fonetikos užduotis mokiniai dalyvauja bendraamžių kasdienybėje ir patiria kartu su jais nuotykius šiek tiek labiau „suaugusiųjų“ požiūriu. Užduotys su specifinėmis komunikacinėmis funkcijomis ir struktūromis, su gramatikos taisyklėmis, skirtomis produkavimui ir klausymo supratimui. Gramatikos užduotys turi kontekstą  ir komunikacinį aspektą. Užduotys, supažindinančios su kraštotyra, skirtos klausymo bei skaitymo supratimui. Po kiekvienų trijų temų tikrinami įgūdžiai pagal temą, naudojant kartojimo užduotis ar vaidmenų žaidimą.  Knygos pabaigoje – vokiškai kalbančių šalių kultūros skyrius.
  • Pratybų knyga: pratybų knygos temos susietos su vadovėlio medžiaga, užduotys padeda sustiprinti klausymo ir skaitymo supratimą, įtvirtinti pamokos žodyną, aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, numato priėmimą, gamybą, sąveiką ir tarpininkavimą. Savęs vertinimo veiklų metu mokiniai įsitikina, ar jų žinios pasiekė „Bronzą“, „Sidabrą“ ar „Auksą“. Užduotys po kiekvienų trijų temų skirtos pasirengti „Goethe sertifikatui B1 jaunimui“. Prieduose yra iliustruoti žodynai su pratimais, taip pat idiomų rinkinys ir apžvalginiai žemėlapiai.
  • Mokinio knyga ir pratybų knyga su prisijungimo kodu prie skaitmeninės internetinės mokymo/si platformos ELIlink-App.
  • Mokytojo knyga su integruota mokinio knyga: pamokų planai su diferencijavimo veiklomis, su rekomendacijomis, patarimais, visų užduočių atsakymai, visų garso ir vaizdo veiklų įrašai, papildomų veiklų idėjos bei kiekvienos temos ir tarpiniai testai.

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Papildoma informacija

Ugdymo programos pavadinimas:
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Kalbinis ugdymas
Vadovėlio dalis:
1
Vadovėlio dalių skaičius:
1
Vadovėlio serija:
Alle an Bord!
Vertintojai:
Živilė Buivydienė, Daiva Freigofienė, Valentina Svorobovič
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Klasės:
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
Kalba:
vokiečių
Puslapių skaičius:
144
Pirmojo leidimo metai:
2022
Leidimas:
Vadovėlio pirmasis leidimas
ISBN:
9788853635174
Skaitmeninis:
Ne
Teikėjas:
ELI Publishing/Atstovas Lietuvoje UAB „Litterula“
Teikėjo adresas:
Pylimo g. 10-16, 01117 Vilnius
Teikėjo telefonas:
860982939
Teikėjo svetainė:
Teikėjo el. paštas:
Vadovėlio turinio kokybę patvirtinanti deklaracija ir vertinimas: