hero

Vadovėlių duomenų bazė

#English 4 B1

Jenny Dooley
Vadovėlis #English 4 skirtas vidurinio ugdymo pakopos anglų kalbos mokymui, orientuotas į B1 kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas anglų kaip 1-os užsienio kalbos mokymui(si) VIII klasėje (VII m. m.).     Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinis kurso turinys skirtas 3 mokymo valandoms per savaitę.  
Išplėsti Suskleisti

METODINIAI PRINCIPAI  #English 4 tai informatyvus, interaktyvus, aiškios struktūros vadovėlis, kuriame  pagal Bendrąjį Europos standartą (angl. Common European Framework of Reference) integruota kalbinė veikla, apimanti recepciją, produkavimą, interakciją ir mediaciją. Kurso medžiaga padeda tikslingai ir kryptingai ugdyti mokinių komunikavimo, pažinimo, skaitmenines, kūrybiškumo, kultūrines, pilietiškumo, socialines, emocines ir sveikos gyvensenos, bendradarbiavimo, problemų sprendimo ir kritinio mąstymo bei viešo kalbėjimo kompetencijas, būtinas aktyviam gyvenimui ir darbui 21-o amžiaus besikeičiančiame technologijų pasaulyje.  

SANDARA. Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys: 

  • mokinio knyga: įvadinė pamoka ir 6 teminiai moduliai po 6 pamokas, suskirstytas į žodyno, skaitymo ir klausymo, gramatikos, kalbėjimo, rašymo, viešo kalbėjimo ir CLIL (integruotas dalyko ir kalbos mokymas) užduotis. Modulio gale pateikiamos kartojimo užduotys asmeniniams pasiekimams įvertinti, įgūdžiams lavinti. Visi vadovėlio moduliai turi skyrių Cracking the Language Code su užduotimis mokyti besimokančiuosius frazeologizmų, idiomatinių posakių, padedančiomis mokiniams plėsti žodyną bei ugdyti pažinimo bei tarpkultūrinę kompetenciją. Kiekviena vadovėlio tema papildyta įdomia ir motyvuojančia video medžiaga. Knygos pabaigoje autoriai pateikė užduočių banką mokinių socialiniams įgūdžiams ugdyti bei klausymo ir kalbėjimo užduotis egzaminų formatu;
  • pratybų ir gramatikos knygos temos susietos su vadovėlio medžiaga, užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius;
  • vadovėlis, pratybos bei gramatikos knyga su prisijungimo kodu prie skaitmeninės internetinės mokymo/si platformos Express Digibooks;
  • mokytojo knyga su integruota mokinio knyga, pamokų planais, rekomendacijomis, patarimais ir paaiškinimais kaip naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę medžiagą; pratybų bei gramatikos knygos turi visų užduočių atsakymus; 
  • skaitmeninė programa interaktyviai lentai (DIWB) prisijungiant su kodu.
  • atsisiunčiama medžiaga: testai (po vieną kiekvienam moduliui), pamokų Audio CDs - visų klausymo užduočių įrašai, mokytojo informaciniai šaltiniai (Teacher’s Resource Materials).
  • Express Digibooks - skaitmeninė internetinė mokymo/si platforma, gali būti naudojama asmeniniame kompiuteryje bei įdiegiama įvairiuose išmaniuosiuose įrenginiuose. Express Digibooks platforma yra skirta mokinio individualiam ir savarankiškam įgytų žinių įtvirtinimui ir kartojimui. Ne tik mokiniai turi galimybę stebėti mokymosi pažangą, bet ir mokytojas gali lengvai kontroliuoti mokinių darbą, pasiekimus, matyti dažniausiai daromas klaidas.

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Papildoma informacija

Ugdymo programos pavadinimas:
Pagrindinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Kalbinis ugdymas
Vadovėlio dalis:
1
Vadovėlio dalių skaičius:
1
Vadovėlio serija:
#English
Vertintojai:
Galdikienė Zita, Usavičienė Irena, Bruskina Tatjana
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Klasės:
8 klasė
Kalba:
anglų
Puslapių skaičius:
159
Pirmojo leidimo metai:
2023
Leidimas:
Vadovėlio pirmasis leidimas
ISBN:
9781399211963
Skaitmeninis:
Ne
Teikėjas:
Express Publishing/ Atstovas UAB „Litterula“
Teikėjo adresas:
Pylimo g. 10-16, 01117 Vilnius
Teikėjo telefonas:
+37060982939
Teikėjo svetainė:
Teikėjo el. paštas:
Vadovėlio turinio kokybę patvirtinanti deklaracija ir vertinimas: