hero

Metodinė medžiaga

METODINĖ MEDŽIAGA UGDYMUI ORGANIZUOTI

Kviečiame naudotis metodine medžiaga, kuri kaupiama Ugdymo turinio informacinės sistemos (toliau - Ugdymo sodas)  saugykloje.

Metodinė medžiaga  – tai mokytojui skirta medžiaga, kurioje rekomenduojama tam tikra dalyko metodika, nurodant mokymo temas, uždavinius, mokomąją veiklą, medžiagą ir priemones, įsivertinimo ir vertinimo būdus, numatant užduotims skirtą laiką ir darbo organizavimo formas.

Naujausia metodinė medžiaga Ugdymo sode:

PavadinimasPaskelbimo data
Atnaujintas nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas. Hibridinis mokymas. 2021 m.2021-08-25
Vadovėlis „Ekonomika per 31 valandą“. Skirtas 9-10 klasėms. Pateiktas vaizdo formatu.2021-08-25
Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija. 11–12 klasė.2021-08-24
Mokomoji medžiaga „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas“. Įvairių dalykų mokytojams.2021-08-20
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos.2021-08-20
Medžiaga mokytojui. Iliustruota „Vaiko konstitucija“.2021-08-20

 

Populiariausia metodinė medžiaga Ugdymo sode viešinta 2021 m. II ketv.
 

(iš viso metodinės medžiagos saugykloje per 2021 m. II ketv. paskelbti 62 medžiagos aprašai)

 PavadinimasApsilankymų skaičiusSukurta
Apie vertinimą skaitykime šiuose dokumentuose6242021-05-06
A. Lastakauskienė. Apmąstyk ir veik! Refleksijos metodai ir rekomendacijos mokymosi procese.802021-05-13

Fizinis raštingumas ir mąstymas judesyje: kas? kaip? ir kam?  Susitikimo Nr. 18 "Pasitarkime, kolega" įrašas.

Fizinis raštingumas ir mąstymas judesyje: kas? kaip? ir kam? diskusijos skaidrės.

792021-04-06
Mąstymo gebėjimų vertinimo programa (2020 m.)722021-05-07
Augutė Liutkevičienė. 10 kl. Žmoniškumo apraiškos V. Goldingo „Musių valdove“672021-05-03

 

Daugiau Nacionalinės švietimo agentūros metodininkų rekomenduojamos metodinės medžiagos galite rasti Ugdymo sodo skyrelyje Metodinė medžiaga mokytojui. Informacija pateikiama pagal mokomuosius dalykus.

NŠA priemones su nuorodomis į rekomenduojamą metodinę medžiagą rasite sąraše čia. 

Jei turite siūlymų, klausimų ar norite pasidalinti savo sukurta metodine medžiaga, rašykite el. paštu ugdymo.sodas@nsa.smm.lt

Metodinė medžiaga turėtų atitikti šiuos reikalavimus (peržiūrėti reikalavimus).

Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

 

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius