hero

Metodinė medžiaga pagal dalykus

Nuotrauka
Raktažodžiai
specialieji ugdymosi poreikiai, bendrųjų programų pritaikymas
Failai parsisiuntimui:
sup-rekomendacijos.7z

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Išplėsti Suskleisti

Komplekte pateikiamos rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Komplekte rekomendacijos pritaikomos 1 – 12 (I-IV gimnazijos) klasėms. Rekomendacijos OneNote formatu (peržiūrėti čia >). 

1 – 10 (I-II gimnazijos) klasėms tinkamos rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo intelekto sutrikimus turintiems mokiniams.  

1 – 10 (I-II gimnazijos) ir III-IV gimnazijos klasėms tinkamos:

  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo elgesio ar/ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniams;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo mokymosi sunkumų turintiems mokiniams;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų BP pritaikymo regos sutrikimą turintiems mokiniams

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. 

Papildoma informacija

Autorius:
Nacionalinė švietimo agentūra
Ugdymo programos pavadinimas:
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Etika
Katalikų tikyba
Ortodoksų (stačiatikių) tikyba
Evangelikų liuteronų tikyba
Evangelikų reformatų tikyba
Karaimų tikyba
Judėjų tikyba
Musulmonų sunitų tikyba
Lietuvių kalba ir literatūra
Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba
Lietuvių kalba pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)
Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Teisė
Filosofija
Psichologija
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba
Geografinės informacinės sistemos
Lotynų kalba ir Antikos kultūra
Ekonomika ir verslumas
Matematika
Informatika
Biologija
Chemija
Fizika
Astronomija
Gamtos mokslai
Inžinerinės technologijos
Technologijos
Muzika
Dailė
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Etninė kultūra
Visuomeninis ugdymas
Klasė (klasės):
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Klasių koncentrai:
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Taip
Kalba:
lietuvių
Bendrojo ugdymo kompetencijos:
Komunikavimo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Pilietiškumo kompetencija
Kūrybiškumo kompetencija
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
Sukūrimo metai:
2023

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.