hero

Nauji vadovėliai anglų kalbai mokytis „The Art of Writing“

Nauji vadovėliai anglų kalbai mokytis „The Art of Writing“

2024-05-30
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie užsienyje išleistus vadovėlius serijos „The Art of Writing“ anglų kalbai mokytis. Vadovėliai „The Art of Writing B2“ ir „The Art of Writing C1“ siekia plėtoti įgūdžius, būtinus efektyviam rašymui B2 ir C1 lygiams. Vadovėliuose pristatomos ir analizuojamos dažniausiai naudojamos produkavimo raštu užduotys, tokios kaip asmeninis ir oficialus ar dalykinis susirašinėjimas, įvairių įvykių aprašymai, argumentuojamojo ir aiškinamojo tipo esė. Vadovėliai taip pat padeda pasirinkti tinkamą teksto išdėstymo principą, pranešimus arba straipsnius aktualiomis temomis, filmų, knygų, TV laidų, tinklalapių, tinklaraščių recenzijas, vertinimus, komentarus. Šios priemonės padės mokiniams išmokti tinkamai struktūruoti įvairaus pobūdžio tekstus, sudaryti tinkamą teksto planą, nuosekliai dėstyti mintis raštu, vartoti platų žodyną ir taisyklingai vartoti sudėtingesnes gramatines struktūras. SerijosThe Art of Writing“ vadovėliai atitinka Bendrųjų Europos kalbų metmenyse (2020) pateikiamus kalbos mokėjimo lygių aprašus.   
  • Vadovėlis „The Art of Writing B2“ orientuotas į B2 (pažengęs vartotojas) kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopos 11-oje (III gimnazijos) klasėje (10-i mokymo metai) kaip papildoma mokymo priemonė rašymo įgūdžių lavinimui besiruošiant valstybiniam brandos egzaminui. Šis vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio atnaujintoje Bendrojoje programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas: komunikavimo, kūrybiškumo, pažinimo bei kultūrinę kompetencijas. Vadovėlis yra tikslingai orientuotas į akademinių pasiekimų lavinimą ir atitinka Bendrųjų Europos kalbų metmenyse (2020) pateikiamus kalbos mokėjimo lygių aprašus.
  • Vadovėlis „The Art of Writing C1“ orientuotas į C1 (įgudęs vartotojas) kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopos 12-oje (IV gimnazijos) klasėje (11-i mokymo metai) kaip papildoma mokymo priemonė rašymo įgūdžių lavinimui besiruošiant valstybiniam brandos egzaminui. Mokymo priemonė tinkama ugdyti šio lygio atnaujintoje Bendrojoje programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas: komunikavimo, kūrybiškumo, pažinimo bei kultūrinę kompetencijas. Tikslingai orientuotas į akademinių pasiekimų lavinimą. Atitinka Bendrųjų Europos kalbų metmenyse (2020) pateikiamus kalbos mokėjimo lygių aprašus.  

Daugiau informacijos apie vadovėlius Švietimo portale.